МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 5. ТЕМА: «ОСІНЬ»

Як живуть рослини восени?

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч. «Осіння квітка, яка мені подобається»

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри.

Описує об’єкт природи своєї місцевості (квітку) за певними ознаками.

Читає і записує числа 1-3 словами і цифрами.

Утворює число 3 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа.

2 СЗО 4.4-6

2 ПРО 4.3-1

2 МАО 2.1-1

2 МАО 2.1-1

ІІ.

Проведення простих спостережень у природі та збір інформації для узагальнення і висновків.

Екскурсія «Як живуть рослини восени?»

Розрізняє дерева, кущі, трав’янисті рослини.

Пояснює можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі.

Проводить (самостійно або в групі) прості спостереження.

Фіксує здобуту інформацію (зображеннями, символами, за допомогою фотопристроїв).

Створює моделі трикутника з підручного матеріалу (листя, жолуді, каштани, гілочки тощо).

2 ПРО 4.3-4

2 СЗО 2.2-2

2 ПРО 1.4-1

2 ПРО 2.2-1

2 МАО 4.3-1

ІІІ.

Вправа «Стоп-кадр». (Зробити світлини обраних об’єктів живої природи: дерева, куща та трав’янистої рослини для порівняння їх в іншій порі року)

Бере участь в мистецьких заходах (фотовиставка)

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власній роботі

Називає букви, з яких складається його ім’я та прізвище

2 МИО 3.2-2

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 3.1-1

IV.

Дослідницька діяльність у групах «Впізнай рослину за листком і плодом»

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди.

Розпізнає об’єкти довкілля за певними ознаками (листя, плоди).

Вимірює довжину предметів

2 СЗО 4.4-7

2 ПРО 4.3-1

2 МАО 3.2-1

V.

Дидактична вправа «З’єднай цифру з відповідним малюнком».

Графічні вправи

Співвідносить кількість елементів у групі об’єктів навколишнього середовища з відповідним числом і навпаки.

Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2-3

2 МАО 2.1-3

2 МАО 2.1-1

VI.

Створення аплікації з природних матеріалів

Спілкується з учителем, однокласниками

Задумує конструкцію виробу та конструює його з готових елементів.

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

2 СЗО 4.4-1

2 ТЕО 1.4-1

2 МОВ 1.1-1

VII.

Складання зв’язного висловлювання за поданим початком «Осінній ліс». (Діти озвучують по одному реченню про життя рослин восени)

З увагою сприймає усні повідомлення однокласників.

Вживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби.

Аналізує явища живої природи у різні пори року (восени).

Описує рослини.

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших.

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казки, вірша)

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.7-1

2 ПРО 3.1-4

2 ПРО 3.1-8

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 2.6-1

VIII.

Підведення підсумків заняття.

Заповнення лепбука

Записує елементарні повідомлення за допомогою умовних позначок для слів-назв предметів, дій, ознак.

Записує елементарні повідомлення за допомогою малюнкового письма.

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власній роботі

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 3.1-4

І. Ранкова зустріч. «Осіння квітка, яка мені подобається»

(Рекомендуємо її провести надворі - біля квітника.)

Діти об’єднуються у групи залежно від того, яка осіння квітка їм подобається. Обговоріть у групі, чому саме ця квітка подобається кожній групі дітей.

• Якщо діти працюють у класі, щоб не рвати живих квітів, можна створити пазли (із фото або листівок, розрізаних на дві-три несиметричні частини). Кожна дитина отримує частинку і шукає свою пару, складає пазл і розпізнає квітку, розповідає про неї.

У цій розмові можна обговорити також:

- зі скількох частинок складався пазл?

- якої форми були частинки?

- полічити, скільки фотобукетів склали діти?

- відшукати цифру, яка вказує на кількість букетів;

- викласти цю цифру з осіннього листя (каштанів, жолудів, ягідок горобини), яке зібрали діти в парку.

• Запропонуйте дітям покласти на парту дві вирізані з паперу квітки. Поруч покладіть ще одну квітку. Попросіть їх полічити усі квітки і назвати їхню кількість. Обговоріть, як отримали число 3?

Далі запропонуйте викласти на парті чотири квітки. Одну квітку заберіть.

Запропонуйте полічити кількість квіток. З’ясуйте, як у цьому разі отримали число 3?

Попросіть учнів полічити до трьох у прямому ( зворотному) порядку. Разом з учнями «напишіть» цифру 3 у повітрі. Запропонуйте повчитися писати цифру 3 у зошиті.

Також можна запропонувати таке завдання:

З’єднай стрілками слова з цифрами та листочками відповідної кількості. Для кожного з ’єднання використовуємо інший колір.

ІІ. Проведення простих спостережень у природі та збір інформації для узагальнення і висновків. Екскурсія «Як живуть рослини восени?»

• Пригадайте, яка відмінність між деревами, кущами, трав’янистими рослинами. Запропонуйте дітям розглянути зображення рослин та утворити три групи: дерева, кущі, трав’янисті рослини.

- Розгляньте зображення рослин

- Згрупуйте ці зображення, утворивши три групи: дерева, кущі, трав’янисті рослини.

Перед тим як іти на екскурсію, пригадайте яких правил треба дотримуватися: бути обережними, дбайливо ставитися до природи тощо. Запропонуйте дітям пограти у гру «Служба безпеки» («Джміль». - № 5, 2014. - “Осінь”).

Для гри потрібно роздрукувати ігрове поле, мати фішки і кубик. На початку гри домовтеся про те, кого слід вважати переможцем (того, хто перший дійде до фінішу, чи того, хто перший «збере», наприклад, три «корисні знахідки»; чи того, хто перший «збере» три «небезпечні знахідки» тощо) Після гри обов’язково обговоріть із дітьми, які «знахідки» в природі вони вважають небезпечними і чому).

• Під час екскурсії запропонуйте дітям виконати такі завдання:

Поспостерігайте за рослинами на шкільному подвір "і.

1 група - дослідіть, із яких дерев листя вже опало, а які дерева залишилися зеленими? Назбирайте найгарніші листочки.

2 група - дослідіть, як кущі готуються до зими?

3 група - дослідіть, які зміни відбулися з трав'янистими рослинами?

• Обговоріть:

- Що таке листопад? Хто з вас спостерігав це явище? Пригадайте і розкажіть, які почуття воно у вас викликає.

- Як починається листопад? Він починається на всіх деревах одночасно чи ні?

- На яких деревах облітає листя найшвидше?

- На яких деревах листя облітає найпізніше?

- Які дерева не скидають листя?

• Зверніть увагу дітей на те, що зниження температури повітря призводить до швидкої зміни забарвлення листя. Швидше відбувається і листопад. Особливо швидко опадає листя після заморозків.

• Чому в природі відбувається листопад?

З настанням холодів ґрунт охолоджується, а разом з ним і волога, що знаходиться у ґрунті. Охолоджену воду коріння рослин не всмоктує. Крім того, листя покривалося б снігом, і під його вагою обламувалися б гілки.

• Створіть модель трикутника з підручного матеріалу (жолудів, каштанів, горіхів).

ІІІ. Вправа «Стоп-кадр»

• Запропонуйте дітям уявити себе фотографами і зробити світлину осінньої рослини, яка справила найбільше враження. Зробіть фотовиставку у класі.

• Наголосіть, щоб учні не забули підписати свою роботу.

• Попросіть дітей назвати один одному відомі букви, що є у складі їхнього імені та прізвища.

IV. Дослідницька діяльність у групах «Розпізнай рослину за листком і плодом»

• Роздайте на кожну групу листя дерев: дуба, клена, каштана, горіха та їхні плоди: жолуді, крилатки, каштани, горіхи. Попросіть дітей з’ясувати, яким деревам вони належать.

• Запропонуйте дітям виміряти довжини листочків або плодів різними способами (накладанням предметів один на одного; за допомогою лінійки або нестандартними мірками (смужка, стрічка, сірникова коробка, палець тощо).

V. Дидактична вправа «З’єднай цифру з відповідним малюнком»

Графічні вправи

• Учитель показує картку з цифрою, а учні викладають на партах відповідну кількість листочків, а потім, навпаки, учитель показує кількість листочків, а учні повинні викласти картку з відповідною цифрою.

• Утворіть з учнями рівності на основі знання про склад чисел 2-3.

VI. Створення аплікації з природних матеріалів.

• Запропонуйте дітям створити «чайний сервіз» за зразком чи власним задумом, використовуючи пластилін, плоди та насіння рослин.

• Із сусідом по парті пофантазуйте, кого ви будете пригощати чаєм холодними осінніми вечорами.

VII. Складання зв’язного висловлювання за поданим початком

Запропонуйте учням продовжити речення про життя рослин восени, використовуючи ознаки і барви осені. Складіть зв’язне висловлювання за поданим початком. Попросіть дітей намалювати ілюстрацію до складеного ними тексту.

Осінній ліс

Осінь одягнула у золоте вбрання дерева, кущі та трави у лісі. Зелений колір майже зник. Тільки пишні ялинки та сосни хизуються своїми зеленими шатами.

Десь скрипне гілочка від подиху прохолодного вітру.

Квіти ....

На кущах дикої шипшини ....

А на землі стелиться ....

VІІІ. Підведення підсумків заняття. Заповнення лепбука

Попросіть дітей написати елементарне повідомлення про те, що на занятті їх вразило, зацікавило, запам’яталося за допомогою умовних позначок для слів - назв предметів, дій, ознак/ малюнкового письма. Наголосіть, що на роботі потрібно вказати своє ім’я та прізвище. Прикріпіть дитячі повідомлення на лепбук.