МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 5. ТЕМА: «ОСІНЬ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

• Як впізнати осінь?

• Як живуть рослини восени?

• Як живуть тварини восени?

• Що нам дарує осінь?/ Чому осінь називають щедрою?

Завдання п’ятого тижня:

1. Навчити учнів спостерігати за сезонними змінами в живій та неживій природі восени.

2. Ознайомити з мистецькими творами про осінь.

3. Формувати вміння сприймати красу осінньої природи, милуватися нею та висловлювати власні враження та судження щодо побаченого і почутого.

4. Формувати навички дослідницької діяльності, класифікувати, узагальнювати набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.

5. Формувати здоров’язбережувальну компетентність.

6. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати п’ятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

• основні ознаки осені;

• назви осінніх місяців;

• зміни, які відбуваються в природі восени;

• правила безпечної поведінки у природі

та вмітимуть:

• розпізнавати зміни в живій і неживій природі восени;

• визначати та описувати дари осені та порівнювати їх із геометричними фігурами;

• знаходити деякі взаємозв’язки та закономірності в природі восени;

• дотримуватися безпечних прийомів праці;

• виготовляти вироби з природних матеріалів;

• дотримуватися правил безпечної поведінки у природі;

• емоційно сприймати твори мистецтва та красу природи;

• уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось) Ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого й побаченого

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання на ім’я до іншої особи, ввічливі слова

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

ЧИТАЄМО

Придумує іншу кінцівку твору або змінює місце подій Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує елементарні повідомлення за допомогою малюнкового письма, наприклад: піктограми з правилами поведінки в школі; лист із розповіддю про літні розваги; записка про очікувану класну подію

Записує елементарні повідомлення за допомогою умовних позначок для слів-назв предметів, дій, ознак Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно у групі Називає букви, із яких складається його ім’я та прізвище

Відтворює графічні знаки за зразком

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіатекстів

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Досліджує походження слів - вересень, жовтень, листопад Розрізняє голосні (складотворчі) та приголосні звуки Визначає кількість складів у слові, орієнтуючись на кількість голосних звуків

Розрізняє глухі та дзвінкі приголосні звуки Розрізняє тверді та м’які парні приголосні звуки

ДРАМАТИЗУЄМО

Використовує голос (тембр, темп, інтонація) і мову тіла (міміку, жести, рухи) для створення образу в процесі сюжетно-рольової гри

2

Математична

ЛІЧБА

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Читає і записує числа 1 - 3 словами і цифрами

Утворює числа 2-3 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа

Співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом

Порівнює числа в межах 3, використовуючи знаки <> =

Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2-3

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Будує відрізок заданої довжини (1-3 см)

Співвідносить цифру з її зображенням на лінійці

Вимірює довжину предметів або відрізків (довжиною до 3 см)

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Розпізнає геометричні фігури (в т.ч. трикутник)

Створює моделі трикутника з підручного матеріалу (листя, жолудів, каштанів, гілочок тощо)

РОБОТА З ДАНИМИ

Збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію на основі запропонованого опитувальника (два-три запитання).

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУ

Співвідносить зображення / описи об’єктів та явищ живої і неживої природи з відомими йому / їй із довкілля або інших джерел об’єктами та явищами

Проводить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Фіксує здобуту інформацію (зображеннями, символами, за допомогою фотопристроїв)

Я У ПРИРОДІ

Розпізнає осінні зміни в неживій та живій природі

Не завдає шкоди рослинам під час спостереження

Дотримується правил безпечної поведінки під час екскурсії

Описує об’єкти природи своєї місцевості за певними ознаками

Аналізує явища живої і неживої природи восени

Розрізняє дерева, кущі, трав’янисті рослини

Описує рослини своєї місцевості

Описує тварин своєї місцевості

Розпізнає об’єкти довкілля (за кольором, смаком, формою, звуком тощо)

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Добирає конструкційні матеріали за їх властивостями для виконання практичної роботи (використання паперу, пластмаси, деревини, металу, пінопласту та інших матеріалів для макетування)

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих (використання клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами)

Демонструє іншим результати власної діяльності

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Задумує конструкцію виробу та конструює його з готових елементів (розмічання розгорток; виготовлення, оздоблення пласких та об’ємних виробів)

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

5

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Усвідомлює можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі

ЗДОРОВ’Я

Спілкується з вчителями, однокласниками

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль в мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди

6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, гри, навчання

Дотримується правил безпечної поведінки під час прогулянок і відпочинку у природному середовищі.

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Визначає, що дає природа людині восени

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

Сприймає твори різних видів мистецтва про осінь, висловлює свої враження, вподобання

Пояснює, що подобається, а що не подобається у творі мистецтва

ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Малює графічними матеріалами (олівцями, фломастерами, крейдою, фарбами тощо)

Придумує образи і створює їх різними знайомими засобами художньої виразності

Працює з природними матеріалами

Вправляється над інтонацією мовлення, чіткістю дикції, виразністю міміки і жесту, перевтілюючись у різних персонажів

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

Презентує результати власної творчості перед однолітками

Бере участь у мистецьких заходах

8

Фізкультурна

БАЗОВА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконує різновиди ходьби

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУ

ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)

Грає в рухливі ігри

Виконує різні ролі в ігрових ситуаціях

Як впізнати осінь?

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч. «В осінній час сім погод у нас». (музичні твори, народні прикмети, прислів’я, приказки про осінь)

Уживає форму кличного відмінка іменника та ввічливі слова.

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Слухає музичні твори про осінь, висловлює свої враження, вподобання.

Відтворює графічні знаки за зразком

2 МОВ 1.8-2

2 МОВ 1.2-1

2 МИО 3.3-1

2 МОВ 3.1-1

ІІ.

Сприймання й інтерпретація художнього опису осені.

Вправа «Упізнай місяць»

Співвідносить зображення / описи об’єктів та явищ живої і неживої природи з відомими йому / їй із довкілля або інших джерел об’єктами та явищами.

Сприймає монологічне висловлювання (художній опис).

Досліджує походження слів - вересень, жовтень, листопад.

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання.

Малює графічними матеріалами (олівцями, фломастерами, крейдою, фарбами тощо)

2 ПРО 4.1-1

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 4.1-9

2 СЗО 4.4-6

2 МИО 1.1-5

ІІІ.

Екскурсія до парку.

Ознайомлення з ознаками осені.

Збір природного матеріалу (осіннє листя, каштани, жолуді тощо)

Сприймає монологічне висловлювання (вірш).

Розпізнає осінні зміни в неживій та живій природі.

Не завдає шкоди рослинам під час спостереження.

Проводить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди.

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого.

Дотримується правил безпечної поведінки під час екскурсії.

Виконує різновиди ходьби.

«Записує» (за допомогою природного матеріалу) числа цифрами.

Спілкується з вчителями, однокласниками

2 МОВ 1.1-2

2 ПРО 3.1-3

2 ПРО 3.2-5

2 ПРО 1.4-1

2 МОВ 1.8-1

2 ГІО 2.3-1

2 ФІО 1.1-3

2 МАО 2.1-1

2 СЗО 4.4-1

IV.

Рефлексія від екскурсії.

Вправа «Незакінчене речення»

Ділиться своїми почуттями та емоціями від побаченого.

Описує об’єкти природи своєї місцевості за певними ознаками

2 МОВ 1.8-1

2 ПРО 4.3-1

V.

Гра «Їжачкова математика»

Лічить об’єкти навколишнього світу.

Описує тварин своєї місцевості

2 МАО 3.1-1

2 ПРО 3.1-9

VI.

Гра «Я - спостерігач».

Оволодіння вміннями спостерігати, порівнювати, робити узагальнення.

Співвідносить зображення/ описи об’єктів та явищ живої і неживої природи з відомими йому/їй із довкілля. Аналізує явища живої і неживої природи восени.

Спілкується з однокласниками.

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, гри, навчання.

Співвідносить кількість об’єктів з відповідним натуральним числом.

Порівнює числа в межах 3.

Визначає кількість складів у слові

2 ПРО 4.1-1

2 ПРО 3.1-4

2 СЗО 4.4-1

2 ГІО 7.2-1

2 МАО 2.1-3

2 МАО 2.1-2

2 МОВ 4.1-1

VII.

Створення і заповнення лепбука (учні розміщують зроблені за тиждень фото, написані розповіді, казки про місяці, календар, малюнки плодів, листків тощо....)

Добирає конструкційні матеріали за їх властивостями для виконання практичної роботи (використання паперу, пластмаси, деревини, металу, пінопласту та інших матеріалів для макетування).

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань.

Організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих (використання клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами).

Демонструє іншим результати власної діяльності.

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику

2 ТЕО 1.3-1

2 ТЕО 2.1-1

2 ТЕО 2.1-2

2 ТЕО 1.5-1

2 МОВ 1.7-1

І. Ранкова зустріч. «В осінній час сім погод у нас». Народні прикмети, прислів’я, приказки про осінь

1. Привітайтеся з учнями та попросіть їх привітатися один з одним, наголосіть на правильному звертанні (Марійко, Васильку, Тарасе, Олеже).

2. Покажіть учням світлини (плакати, малюнки тощо) осінньої природи і попросіть придумати їм назви. Учні дають назви, пов’язані з осінню.

Поставте запитання: Як ви дізналися, що на світлинах зображено осінню пору року? (відповіді учнів).

Підведіть учнів до формулювання проблеми сьогоднішнього дня.

Напишіть на дошці слово «осінь». Запитайте дітей, з якої букви починається слово «осінь» та запропонуйте потренуватися в її написанні.

3. Запитайте учнів, як вони розуміють прислів’я:

- В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, крутить, мутить, припікає, поливає.

- Весна красна квітами, а осінь - плодами.

- Осінь сумна, а весело жити.

- Як вересніє, то й дощик сіє.

4. Послухайте з учнями музичні твори про осінь для висловлення власних вражень, вподобань (наприклад, В. Косенко «Дощик», М. Парцхаладзе «Осінній дощик»).

- Послухайте музичний твір і спробуйте визначити знайомі вам ознаки дощику.

- Чи змінювався характер музики впродовж твору? Як саме?

- Послухайте ще раз музичний твір і виконайте пальцями «танок дощику»

5. Сприймаючи кожний твір мистецтва, ми впізнавали осінь. А що допомогло розповісти про осінь композитору, художнику, поету? (композитору - звуки, художнику - фарби, поету - слова)

ІІ. Сприймання й інтерпретація художнього опису осені. Вправа «Упізнай місяць»

• Запитайте дітей, чи знають вони назви осінніх місяців.

• Прочитайте вірш про вересень. Попросіть учнів розпізнати місяць за його ознаками.

В школах дзвоник продзвенів,

Школярів дім знань зустрів.

В лісі виросли грибочки,

У опеньках всі пеньочки...

Тут можна використати елементи випереджувального навчання й викладати назви місяців із букв.

Якщо у Вашій місцевості росте верес, принесіть кілька гілочок із собою, можна принести до класу верес у горшку. Розкажіть про таке:

Якщо дні стали коротшими, за вікном накрапає дощик, а з дерев облітає перше жовте листя, будьте певні - у гості завітав перший місяць року - вересень. А чи знаєте ви, чому його так назвали?

Назва дев’ятого місяця року пов’язана з вересом - вічнозеленою рослиною, яка росте в Україні, особливо на Поліссі, в Карпатах. Пахучі суцвіття вересу розпускаються в серпні й цвітуть аж до кінця жовтня. Проте саме у вересні рожево-бузкові квіти вересу найпишніше вкривають піщані пагорби, торф’яники та соснові бори.

• Прочитайте вірш про жовтень. Попросіть учнів розпізнати місяць за його ознаками.

Чарівник прийшов у ліс,

фарби, пензлика приніс.

У діброві та садочку

стали жовтими листочки.

Запитайте, чому другий місяць осені назвали жовтнем? (відповіді учнів).

Довколишні дерева зодяглися в найпривабливіший - жовтогарячий колір.

Запитайте, як називається третій місяць осені і чому?

• Прочитайте вірш про листопад. Попросіть учнів розпізнати місяць за його ознаками.

Вправо, вліво, вниз, назад –

Всюди справжній листопад.

Трішки ще і вже зима,

От і осені нема...

- Колись давно в народі його ще називали грязень, хмурень, листопадник. Як ви думаєте, чому третій місяць осені отримав такі назви?

• Розгляньте з учнями малюнок і обговоріть, які осінні місяці відображено у вигляді хлопчиків, братів-місяців.

• Запропонуйте дітям відгадати, який місяць про себе може говорити так: «Я останній місяць осені. Мене часто називають Чорнотропом. Та мені більше подобається ім’я Льодостав - адже я починаю вкривати кригою річки й озера. Я люблю посумувати. Адже без мене грудень не прийде».

• Поставте дітей в коло і поділіть на три групи: «вересень - жовтень - листопад - вересень - ......

• Дайте завдання кожній групі учнів розфарбувати один місяць (на вибір) відповідними кольорами.

• Після завершення роботи діти презентують й обґрунтовують, чому розмалювали свій малюнок саме такими кольорами.

ІІІ. Екскурсія до парку. Ознайомлення з ознаками осені. Збір природного матеріалу (осіннє листя, каштани, жолуді тощо)

Перед початком екскурсії прочитайте учням вірш «Як ми з другом в ліс ходили» для обговорення того, що не можна робити в природі.

Як ми з другом в ліс ходили1

У лісі з другом ми йдемо,

Співаємо та кричимо.

«Хто ви?!» - сорока нам тріщить.

«Тікайте з лісу! - верещить,

Злякали ви тварин усіх,

А це не жарти і не сміх!»

Та не зважаєм ми на це,

З гнізда взяли чиєсь яйце.

Мій друг гілки ламає,

А я нору шукаю....

Знайшов я нірку! Хто ж там в ній?

Ой! Мабуть, хтось великий, злий,

Бо він гарчить, бо він шипить,

Ой! Ой! Він може і вкусить!

Ні, я не хочу гратись так,

Пішли ми далі, в березняк.

Аж тут мурахи! Все снують:

То бігають, то щось несуть.

Ми гілкою в мурашник - раз!

Ну, а вони тоді на нас!

Мурашки лізуть в око, в ніс,

Кричать: «Покиньте швидше ліс!

А то ми прийдемо до вас,

Тоді вже стережіться нас!»

Ми з другом з лісу ледь втекли

І більше в ліс цей не пішли!

Перед екскурсією можна провести гру «Передбачення»: Який парк восени? Кого ми можемо зустріти в парку? У такому разі після екскурсії варто обговорити, наскільки передбачення справдилися.

• Обговоріть також правила безпеки під час екскурсії

1. Під час екскурсії дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.

2. Без дозволу вчителя не залишати місця перебування.

3. У разі поганого самопочуття негайно повідомити вчителя.

4. Дотримуватися правил безпечної поведінки та виконувати розпорядження вчительки.

5. Під час ходьба дивитися під ноги, щоб не спіткнутися і не травмуватися об гострі предмети.

6. Не пробувати жодної із зібраних рослин на смак: пам’ятати, що це може призвести до отруєння.

Екскурсія до парку. Ознайомлення з ознаками осені. Спостереження в групах. Збір природного матеріалу

Повідомте учнів про те, що вони будуть «шукати осінь» на шкільному подвір’ї (у саду, парку, сквері тощо).

Кожна дитина отримує аркуш паперу, на якому є чорно-біле зображення характерних ознак осені. Під час екскурсії діти повинні розмалювати відповідними кольорами ті елементи малюнка, які спостерігали в природі. Якщо діти побачили об’єкти, яких немає на малюнку, то їх варто домалювати самостійно.

• Запропонуйте учням прислухатися до «музики» листопаду: яка вона за характером? Попросіть добрати слова, які влучно передають шум листя під ногами. (Шумлять, шелестять, шерехтять, шарудять, тріщать, хрумтять, шепочуться).

- Пройдіть відстань від ... до ... на пальцях (на п’ятках, на зовнішній стороні стопи, на внутрішній), але так щоб ми чули лише шурхіт листочків.

- З чим порівнюють опале листя? (З барвистим килимом)

- А що ще воно вам нагадує? (Золоті монетки, різнокольорові клаптики, яскраві обгортки від цукерок).

- Викладіть із опалих листочків цифри, які ви знаєте.

- Подумайте, про що могли б шепотіти опалі листочки? Придумайте свою коротку розповідь і розкажіть однокласникам.

• Запропонуйте учням зібрати природний матеріал (опале листя і гілочки, каштани, жолуді, шишки, пір’ячко, гриби-трутовики і мох, горішки та сухоцвіт). А на березі моря можна виявити красиві камінці, мушлі, гладкі скельця - це теж варто прихопити із собою. Все це будемо використовувати для виготовлення панно, аплікацій, поробок тощо.

IV. Вираження словами вражень від побаченого під час екскурсії. Вправа «Незакінчене речення»

Підводячи підсумки екскурсії, спробуйте (за допомогою вправи «Незакінчене речення») обговорити такі запитання (зміст запитань залежить від місця проведення екскурсії (парк, сквер, поле, ліс, річка, море тощо):

• Під час екскурсії небо було.... Хмари........ Сонце ....................

• Листя на деревах....... Найбільше жовтого листя на деревах ....................

• Ми зібрали листя з таких дерев: ....................

• Плоди і насіння ми зібрали з.................

• Ми бачили птахів: ......................... Вони були.................

• Під час екскурсії бачили таких комах:........................ Вони ....................

• У парку живуть такі звірі: ..............

• У лісі живуть..................

• Ми зустріли домашніх тварин ....................

• Під час екскурсії ми чули звуки...................

• Люди, яких ми бачили, були вдягнені............... тому, що ....................

• Які органи чуття допомогли вам дати відповідь на ці запитання?

Продовжуючи бесіду, зверніть увагу учнів на те, що похолодання - причина змін у житті рослин. Із приходом осені багато трав, розсіюючи насіння, гинуть. У деяких гине наземна частина, але залишається коріння, які весною дають життя рослинам. У дерев і рослин опали листя, але збереглися наземна частина і коріння. Багато дерев і кущів розсіяли своє насіння, дуб - жолуді, клен, липа - крилатки. Із насіння виростуть молоді деревця - життя продовжується.

Розкажіть учням про те, як готуються восени звірі до холодів: лиси утеплюють свої нори, білки утеплюють дупло і ховають в нього запаси їжі, ведмеді шукають зручну і теплу барлогу, їжаки закриваються в листя, заєць вибирає тихе місце під густим кущем, щоб сховатися від негоди. Зникають комахи - комарі і мошки. Птахи, які ними живляться, відлітають у теплі краї. Наприклад, стрижі, ластівки, солов’ї, зяблики, трясогузки. Залишаються зимувати дятли, синиці, горобці, голуби, галки, ворони. Вони знайдуть їжу біля людських осель. Ми з вами теж будемо їх підгодовувати. Запропонуйте учням подумати, як краще це робити.

V. Гра «Їжачкова математика»

Їжачок розгубив яблучка, які підготував для гостей у парку. Просить йому допомоги.

Ці завдання виходять за рамки очікуваних результатів п'ятого тижня, однак їх гарно сприймають діти. Їх можна виконувати в парах для того, щоб діти змогли підсилити один одного. Так само ставимо яблучка без цифр, щоб учні запропонували свої варіанти.

Так само варто запитати дітей, чи насправді їжачки їдять яблука, і пояснити, чому їжачків малюють з яблуками на голках.

VI. Гра «Я - спостерігач». Формування вміння спостерігати, порівнювати, робити узагальнення

Пограйте у гру «Я - спостерігач». Кожній групі дайте малюнок (наприклад, із журналу «Джміль, № 5, 2014»), розглядаючи який, діти повинні відшукати якнайбільше ознак осені.

Гру можна доповнити запитаннями:

- Скільки дітей зображено на малюнку?

- Викладіть із набірного полотна цифру, яка відповідає кількості дівчаток.

- Викладіть цифру, яка відповідає кількості звірів, зображених на малюнку.

- Полічіть, скільки пташок намалював художник.

- Порівняйте кількість звірів і птахів. Запишіть відповідну рівність.

- Назвіть предмети, які зобразив художник, у назвах яких є звук [о].

- Назвіть об'єкт природи, назва якого складається з одного складу.

VII. Створення і заповнення леп бука

1. Запропонуйте учням допомогти вам створити лепбук - інтерактивну книжку, яку вони будуть заповнювати впродовж тижня. Він має бути багатофункціональний. Поясніть учням, що основна інформація має бути розміщена посередині. Справа і зліва - цікава додаткова інформація (загадки, прислів’я, вірші, гуморески, кросворди, ребуси тощо).

2. Запропонуйте учням придумати назву лепбука та рубрик. Учні можуть для наповнення й оформлення лепбука використовувати природний матеріал, зібраний під час екскурсії, а також фото, написані розповіді, казки про місяці, календар, малюнки плодів, листків тощо.

Приклад лепбука:

3. Підсумки дня підведіть за допомогою мнемотаблиць (вчитель показує дітям мнемотаблицю і просить скласти речення, яке відображає її зміст).

(Восени сонце ховається за хмарами)

(Восени з хмарок часто падає дощ, і люди розкривають парасольки)

(Восени в лісі виростають гриби, а в садах достигають яблука)

(Восени з дерев облітає листя, і тому третій місяць осені називається листопад)

(Восени сонечко часто ховається за хмарами. Люди розкривають парасолі. Дме вітер, зриває з дерев листя, птахи відлітають у вирій.)

________________________________

1 * Фесюкова Л.Б., Мирошниченко І.В., Панасюк І.С., Яковлева Н.В. Виховуємо та навчаємо. Комплексні заняття й ігри для дітей 4-7 років. - Х.: Веста: ТОВ «Ранок», 2007. - С.202.