МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 2. ТЕМА: «МІЙ/НАШ КЛАС»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Як знайти свою класну кімнату?

· Як почуватися комфортно у класі?

· Як створити безпеку і затишок у класі?

· Як нам стати класною спільнотою?

· Чого ми можемо досягнути спільно?

Завдання другого тижня:

1. Сприяти творчій атмосфері і готовності учнів до навчання.

2. Організувати учнів до ознайомлення із приміщеннями шкільної будівлі та класним середовищем.

3. Навчати активного слухання в умовах усного спілкування.

4. Мотивувати до писемного мовлення як особливої форми спілкування.

5. Навчати взаємодії в парах та групах.

6. Сприяти усвідомленню правил безпечної поведінки в приміщеннях школи (класна кімната, їдальня, бібліотека тощо).

7. Заохотити учнів до покращення класних осередків (озеленення класної кімнати, поповнення бібліотеки).

8. Допомагати дітям виявляти активність і відповідальність у процесі творення класної спільноти, сприяти розвитку дитячого самоврядування.

9. Закласти основи взаєморозуміння, співпраці, згуртування колективу дітей, батьків і вчителів.

Очікувані результати другого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· які приміщення є в шкільній будівлі;

· які змістові осередки є в класній кімнаті;

· права і обов’язки в учнів та вчителя;

· правила безпечної поведінки в класній кімнаті;

умітимуть:

· орієнтуватися в шкільній будівлі;

· озвучувати власні потреби і довільно пересуватися класом;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування;

· взаємодіяти в парах і групах для досягнення навчальних цілей;

· дотримуватися правил безпечної поведінки в приміщеннях школи (класна кімната, їдальня, бібліотека тощо)

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось).

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось).

Використовує фактичний зміст для обговорення усної інформації.

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова.

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Обговорює сюжетно-рольову гру (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило).

ЧИТАЄМО

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо).

Фантазує на основі прочитаного: придумує іншу кінцівку твору.

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує елементарні повідомлення за допомогою малюнкового письма, наприклад: піктограми з правилами поведінки в школі.

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно в групі.

Називає букви, які розпізнає в записаних словах.

Відтворює графічні знаки за зразком.

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Уважно сприймає світлини, малюнки, мультфільм та називає зображених на них учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування, використовуючи відповідні слова-назви ознак предметів.

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіатекстів (мультфільм, світлини).

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Грає в ігри з римою («Добери словечко» тощо).

Досліджує значення слів.

Утворює споріднені слова (без використання терміна) за поданим зразком.

Записує деякі слова за допомогою умовних позначок.

ДРАМАТИЗУЄМО

Використовує голос (тембр, темп, інтонація) для створення образу (наприклад, ігри-загадки «Розмова по телефону»).

2

Математична

ЛІЧБА

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, по колу, хаотично).

Уживає у мовленні кількісні і порядкові числівники для встановлення порядкового номера об’єкта відносно іншого.

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Здійснює вимірювання, використовуючи нестандартні мірки різного роду (стрічка, сірникова коробка тощо).

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Фіксує результати порівняння об'єктів навколишнього світу.

Знаходить знайомі двовимірні (площинні) фігури на предметах навколишнього середовища.

Розрізняє геометричні фігури.

Встановлює відношення порядку розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мову.

РОБОТА З ДАНИМИ

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми.

Описує і складає маршрути на основі зібраних даних за допомогою піктограм та схем.

3

Природнича

Розпізнає живі та неживі природні об’єкти.

Спостерігає за рослинами, які вирощує в класі.

Спостерігає за улюбленими тваринами, які доглядає у класі.

Вирішує, що він / вона хотів би дослідити.

4

Технологічна

З допомогою дорослих чи самостійно виготовляє виріб із застосуванням знайомих технологічних операцій із конструкційними матеріалами (використання паперу, ниток, стрічок).

Демонструє іншим результати власної діяльності.

Аналізує зображення схем технологічної послідовності з допомогою дорослих, дотримується їх у процесі роботи (використання технологічних карт, графічних зображень, малюнків).

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань.

Організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих (використання клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами).

5

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Демонструє, як попросити допомоги при потребі.

Визначає, що може призвести до небезпеки в класі.

Визначає коло осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпеки.

Пояснює, що робити в ситуації небезпеки в школі.

Розпізнає, до чого можна торкатися, а до чого не можна в жодному разі.

Пояснює, як правила та їх дотримання впливають на безпеку в довкіллі, зокрема вдома, у школі.

ЗДОРОВ’Я

Підтримує і приймає інших.

Об’єднується з іншими дітьми у групу для виконання навчального завдання.

Спілкується з однокласниками.

Визначає осіб, до яких може звертатися при поганому самопочутті.

Визначає місця, де можна харчуватися здорово.

Порівнює вплив різних емоцій на себе та інших.

Розрізняє власні емоції та почуття.

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі.

Пояснює правила поведінки у школі.

ДОБРОБУТ

Пояснює, що кожен вчинок має наслідки.

Ставиться з повагою до інших осіб.

Організовує робоче місце з урахуванням умов у школі.

Розрізняє ознаки добробуту людини.

Складає перелік речей, необхідних для навчання.

Пояснює, що не всі потреби можуть бути задоволені.

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри.

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі, погоджується із рішенням команди.

6

Громадянська та історична

Визначає з однокласниками важливість спільноти класу і пояснює свою думку.

Виробляє разом з однокласниками доброчесні правила взаємодії; переконує, що вони потрібні.

Пояснює, навіщо бути пунктуальним / -ою у школі.

Обговорює проблеми класу, які його / її турбують, обирає один із варіантів їх розв’язання.

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність іншого.

Залучає однокласника/-цю до спілкування (робота в парі, в групі).

Прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину.

7

Мистецька

Імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухами.

Бере участь у колективному виконанні творчого задуму.

Співає дитячу пісню.

8

Фізкультурна

Обирає роль у рухливих іграх та естафетах.

Співпрацює й досягає спільних командних цілей під час естафет, рухливих ігор.

Діє відповідно до узгоджених правил.

Уміє програвати, програючи, тисне руку супротивникові та дякує за гру.

Як знайти свою класну кімнату?

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч

З увагою сприймає усні репліки вчителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова.

Виробляє разом з однокласниками доброчесні правила взаємодії; переконує, що вони потрібні

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.8–2

2 ГІО 8.1–1

ІІ.

Екскурсія школою / квест (з допомогою працівників школи – бібліотекаря, психолога, соціального-педагога, медсестри, запрошених батьків, тощо).

Ознайомлення з розміщенням кабінетів, класної кімнати, бібліотеки, медкабінету тощо

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Називає букви, які впізнає в записаних словах.

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу(розташовані послідовно, по колу, хаотично).

Встановлює відносне розміщення об’єктів в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо).

Визначає осіб , до яких може звертатися при поганому самопочутті (медсестра).

Визначає місця, де можна харчуватись здорово (їдальня)

2 МОВ 1.2-1

2 МОВ 3.1-4

2 МАО 3.1-1

2 МАО 4.1-1

2 СЗО 1.1-8

2 СЗО 4.2-3

ІІІ.

Створення схеми – малюнка «Власна дорога до мого класу»

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми.

Описує і складає маршрути на основі зібраних даних за допомогою піктограм та схем.

Пояснює, навіщо бути пунктуальним / -ою у школі

2 МАО 1.1-2

2 МАО 2.2-3

2 ГІО 1.1-1

IV.

Розроблення емблеми (смайлика…) для класної кімнати

З допомогою дорослих чи самостійно виготовляє виріб із застосуванням знайомих технологічних операцій із конструкційними матеріалами (використання паперу, ниток, стрічок).

Називає предмети, ознаки предметів.

Порівнює вплив різних емоцій на себе та інших.

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри.

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі, погоджується з рішенням команди

2 ТЕО 4.1-2

2 МОВ 4.1-5

2 СЗО 3.3-4

2 СЗО 4.4-6

2 СЗО 4.4-7

V.

Підсумок «Що тобі допоможе знайти свою класну кімнату?»

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого, побаченого та створеного.

Розрізняє власні емоції та почуття

2 МОВ 1.8-1

2 СЗО 2.2-10

Картинки по запросу icons that represent materials for children

І. Ранкова зустріч

1. Ранкову зустріч варто провести на подвір’ї школи (за сприятливої погоди).

Привітайтеся.

Діти стають у коло і разом з учителькою промовляють вітання, супроводжуючи слава рухами рук.

Доброго ранку, доброго дня,

Бажаєте ви, і бажаю вам я.

Хай плещуть долоньки,

Хай тупають ніжки,

Кивають голівки,

І сяють усмішки.

Доброго ранку, доброго дня,

Усмішки даруєм і добрі слова.

· Попросіть побажати доброго ранку тому, хто стоїть зліва від учня, при цьому нехай діти звернуться одне до одного на ім’я.

2. Проведіть вправу «Моя рука і мої пальчики»:

Діти показують праву руку і за вказівкою вчительки загинають пальчики.

- Загніть, будь ласка, свій мізинчик, хто сьогодні гарно виспався?

- Кого зранку збудила рідна і люба вам людина?

- Хто зранку бачив чиюсь посмішку?

- Хто зустрів хоча б одного друга?

- Що у нас вийшло? («люкс» / «лайк»)

ІІ. Екскурсія школою / квест (з допомогою працівників школи – бібліотекаря, психолога, соціального-педагога, медсестри, запрошених батьків, тощо).

1. Запропонуйте дітям розгадати загадки про школу:

Як минає тепле літо,

То спішать до неї діти.

Сміх і гам дзвенить довкола -

Відчиняє двері …….

Організуйте учнів на екскурсію школою. Зверніть увагу на те, що діти мають дорогою до своєї класної кімнати поводитися так, щоб не нашкодити собі та іншим. А ще потрібно полічити приміщення, коло яких вони будуть зупинятися, запам’ятати розташування «важливих дверей» (наприклад, бібліотека зліва від кабінету директора, їдальня поверхом нижче нашої від класної кімнати і т.д.) та дорогу до класу, бути уважними і спостережливими.

· Покажіть учням маршрутний лист, за яким вони будуть рухатися школою.

· Після кожного відвіданого приміщення наклейте на «маршрутний лист» наліпку з відповідним малюнком.

Зразок маршрутного листа (складіть його відповідно до розміщення класу та об’єктів у школі)

· Об’єкти екскурсії (кабінети в школі), як правило, мають табличку з написом.

· Доцільно звернути увагу учнів на слова, написані на кожній табличці / відомі учням букви у словах, записаних на таблицях.

Під час екскурсії поставте дітям такі запитання:

- Що б ви хотіли побачити у школі?

- Як називається це приміщення?

- Для чого воно призначене?

- Коли б ви хотіли тут побувати?

- Що б ви хотіли тут робити?

- Як називаються люди, які працюють у цьому приміщенні?

- Що, на вашу думку, ви можете тут робити?

2. Після екскурсії школою запросіть дітей до класу.

· Опишіть якесь приміщення, що його відвідали діти на екскурсії, і попросіть дітей відгадати його назву.

- У якому приміщенні можна грати у м’яча, займатися гімнастикою?

- У …

- У якому приміщенні можна смачненько поїсти? У ….

- Коли ви захочете почитати чи переглянути малюночки у книжечці, ви підете до.. ?

- Якщо болить животик або голівка, треба звернутися до …

ІІІ. Створення схеми-малюнка «Дорога до мого класу»

Кожній дитині роздрукуйте схему розміщення класу та інших об’єктів у школі (намалюйте схему відповідно до розташування класу та об’єктів у школі та скопіюйте її). Учень (учениця) на схемі, малюючи (наклеюючи) стрілочки (сліди), прокладає власну дорогу до класу.

· Зверніть увагу на те, що стрілочкою (слідами) можна вказувати дорогу лівіше, правіше, вище, нижче, вперед, назад.

· Готові схеми вивісьте на стінах і запропонуйте, щоб кожна дитина описала маршрут (цей етап можна провести у парі чи групі, якщо дітей у класі багато).

ІV. Розроблення емблеми (смайлика…) для класної кімнати

Зверніться до дітей із пропозицією вирізнити клас з-поміж інших:

- Діти, ви бачили як багато приміщень у нашій школі, а двері до класних кімнат такі схожі одна на одну. Пропоную вам придумати емблему нашої класної кімнати. Який символ ви можете запропонувати для нашої емблеми? Запропонуйте власний ескіз смайлика, який усміхатиметься нам із дверей нашої класної кімнати.

Цей етап роботи діти можуть виконувати індивідуально, в парах або групах.

· Допоможіть дітям дійти згоди щодо створення спільного ескізу емблеми, який група презентуватиме спільно.

· Підготуйте матеріали для виготовлення емблеми класної кімнати ˗ папір, нитки, стрічки, палетки, бісер тощо.

Орієнтовні зразки готових виробів:

Смайлик із паперу і гофрованого картону

Результат пошуку зображень за запитом "как сделать смайлик своими руками"

Смайлики з повітряної кульки, наповненої крохмалем, та ниток

Смайлик із паперової тарілки та кольорового паперу

Результат пошуку зображень за запитом "как сделать смайлик своими руками"

Смайлик на бамбуковій паличці із кольорового паперу та картону

Результат пошуку зображень за запитом "как сделать смайлик своими руками"

Смайлик в техніці торцювання

Пов’язане зображення

V. Підсумок «Що тобі допоможе знайти свою класну кімнату?»

Як підсумок, можна запропонувати учням вирізати із кольорового паперу одного кольору (наприклад, жовтого, оскільки емблема класної кімнати – смайлик – жовтого кольору) відбитки власних черевичків і приклеїти їх на скотч від вхідних дверей до класної кімнати. Як альтернатива, виготовити багато маленьких емблем – смайликів і почепити їх на стінах тим самим маршрутом (від вхідних дверей до класної кімнати).

· Попросіть учнів поділитися своїми почуттями та емоціями від прослуханого, побаченого та створеного сьогодні.