МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 9. ТЕМА: «ІГРИ»

Чому потрібні правила гри?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І

Ранкова зустріч.

I. Привітання.

II. Руханка-забавлянка «Ми йдемо шукати друга»

Досліджує особливості забавлянки, використовує її у грі

З увагою сприймає усні репліки учителя і однокласників і доречно реагує на інформацію в діалозі

Обговорює гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Порівнює свої почуття та почуття інших людей в одній і тій самій ситуації Намагається дотримуватися домовленостей

2 МОВ 2.2-7

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 2.5-6

2 СЗО 2.2-4

2 ГІО 8.1-2

ІІ

Бесіда «Чому потрібні правила гри»

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на інформацію в діалозі Використовує інформацію, отриману з відомих та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

2 МОВ 1.1-1

2 ПРО 2.1-1

ІІІ

Гра «Утвори слово» для визначення ключового слова

Утворює нове слово із відомих складів

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів

2 МОВ 4.1.1

2 МОВ 4.1-2

IV

Ознайомлення учнів з буквою «и». Вправляння в її написанні

Вправляється в написанні літери «и»

Позначає голосні звуки буквами на письмі

2 МОВ 3.1-2

2 МОВ 4.1-3

V

Перегляд сюжетних малюнків / фотографій для визначення можливих наслідків недотримання правил гри

Пояснює, як правила та їх дотримання впливають на безпеку в довкіллі

Пояснює, що кожен вчинок має наслідки, спираючись на приклади героїв ігор різних видів

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

2 СЗО 3.3-2

2 СЗО 2.2-11

2 МОВ 1.2-1

2 МОВ 1.1-1

VI

Створення нових правил до відомої гри («Шашки») у вигляді піктограм/ схем/ з допомогою вчителя/ вчительки

Фантазує, створюючи нові правила

Записує елементарні повідомлення за допомогою малюнкового письма, наприклад, піктограми з правилами гри

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджуюсь із рішенням команди

Виробляє (з однокласниками) з допомогою дорослих доброчесні правила взаємодії під час ігор

Лічить об’єкти навколишнього світу

Читає і записує числа 1-6 словами і цифрами

Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2-6

Описує свій задум

Пояснює, наскільки вдалося втілити свій задум

Знаходить суму (додає), різницю (віднімає) в межах 6, користуючись предметами або засобами, які їх замінюють (наприклад, на шашках)

2 МОВ 2.7-1

2 МОВ 3.1-1

2 СЗО 4.4-6

2 СЗО 4.4-7

2 ГІО 8.1-1

2 МАО 3.1-1

2 МАО 2.1-1

2 МАО 2.1-1

2 МИО 3.1-3

2 МИО 3.1-4

2 МАО 3.3-2

VII

Представлення створених правил

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого висловлювання (розповідь про спостереження за чимось/кимось)

Презентує результати власної творчості перед однолітками

2 МОВ 1.2-1

2 МОВ 1.8-1

2 МИО 3.1-4

VIII

Підведення підсумків заняття

Ділиться думками та емоціями, визначає гру, яка найбільше сподобалася.

2 МОВ 1.6-3

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

Привітайтеся з учнями, запропонуйте побавитися у гру з пальчиками за допомогою такого віршика-забавлянки:

Старший встав — не лінувався.

Вказівний за ним піднявся —

Розбудив сусід його.

Той — свого, а той свого.

Встали вчасно ва брати —

На роботу треба йти.

(На початку треба стиснути пальчики в кулачок. По черзі розгинати їх, починаючи з великого. А зі словами: „Встали вчасно всі..." широко розставити пальцi).

Наприкінці нехай учні потиснуть руки один одному. Розкажіть учням, що таке віршики-забавлянки.

2. Руханка-забавлянка «Ми йдемо шукати друга»

Попросіть дітей стати в коло. Зі словами «Ми йдемо шукати друга, ми йдемо шукати друга, ми йдемо шукати друга» діти рухаються по колу. Говорячи куплет забавлянки, зупиняються й через одного повертаються лицем до сусіда:

Зупинились — подивились.

І далі виконують команду:

«Долоньки — до долоньок»

Продовжують рух в інший бік, повторюючи слова і команди:

Ми йдемо шукати друга (3 рази).

Зупинились - подивились.

Долоньки до долоньок

Ми йдемо шукати друга (3 рази).

Зупинились - подивились.

Плече до плеча

Ми йдемо шукати друга (3 рази).

Зупинились — подивились.

П’ятки до п ’яток

Ми йдемо шукати друга (3 рази).

Зупинились — подивились.

Вушко до вушка.

Ми йдемо шукати друга (3 рази).

Зупинились - подивились.

Носик до носика.

ІІ. Бесіда «Чому потрібні правила гри?»

Покладіть у центрі класної кімнати м’яч (скакалку, пляшку з водою тощо) й запропонуйте учням пограти з ними в ігри. Підведіть учнів до того, що для проведення будь-якої гри нам потрібні правила.

«Проведіть з дітьми бесіду на тему «Чому потрібні правила гри?». (Можна візуалізувати отримані відповіді, щоб скористатися ними пізніше).

ІІІ. Гра «Утвори слово» для визначення учнями ключового слова заняття

· Запропонуйте дітям утворити ключове слово заняття, виконуючи такі дії:

- з першого слова «правда» взяти перший склад;

- з другого слова «новина» - другий склад;

- зі слова «купила» — третій склад.

· Запитайте в дітей, яке слово вони утворили? (правила). Поцікавтесь, чи всі вони знають його значення.

· Попросіть дітей визначити наголошений склад у слові «правила», голосні звуки ([а], [и], [а]) та букви, які їх позначають. Запитайте, чи кожний голосний звук, який діти назвали, вони вміють позначити буквою? З яким звуком виникли труднощі?

IV. Ознайомлення учнів з буквою «и». Вправляння в її написанні.

Ознайомте учнів з написанням букви «и»

Запропонуйте написати спочатку елементи букви, а потім і саму букву «и» в повітрі; у коробці з піском (або манною крупою), на індивідуальній картці. Попросіть також учнів написати число «6» й намалювати шестикутник.

V. Перегляд малюнків / фотографій для визначення можливих наслідків недотримання правил гри

· Розгляньте з учнями малюнки та фотографії і поцікавтеся, чому корисно бавитися в ігри.

· Запитайте в учнів, як безпечно бавитися в рухливі ігри і що може бути небезпечного в них.

· Обговоріть можливі наслідки недотримання правил кожної гри.

VI. Створення нових правил до відомої гри («Шашки») у вигляді піктограм/ схем/ із допомогою вчителя/ вчительки

Запитайте учнів, чи знають вони, як називається ця гра. Запропонуйте комусь з учнів розповісти правила гри.

Поставте учням проблемне запитання «Чи можна зіграти в цю гру за іншими правилами?». Погрупуйте учнів зручним для них способом у декілька груп (4-5 груп) і запропонуйте їм створити нові правила для уже відомої їм гри «Шашки». У кожної групи на столах кольорові олівці, фломастери, папір, картон, гральні кубики, фігурки Кіндер-сюрприз, клей, ножиці тощо. Група може зображувати правила за допомогою піктограм або схем. Не варто обмежувати учнів.

Крім цього, можна запропонувати учням полічити шашки, викласти можливі конфігурації складу числа «6», укладати стовпчики із шашок, спостерігаючи, що стовпчик із шести більший за стовпчик із п’яти шашок. Для пропедевтики можна запропонувати поділити один великий стовпчик на два рівні стовпчики/ три рівні стовпчики, а потім зробити таке ж завдання із рядочків шашок.

Так само можна пограти в таку гру в парах. Дати по 6 шашок для кожної пари і запропонувати одному з учнів сховати якусь кількість шашок. Нехай другий учень відгадає, скільки шашок сховано за спиною сусіда.

Для розвитку моторики рук можна запропонувати учням обмалювати 5-6 шашок у такій конфігурації, щоби вийшла квітка.

Ще одне цікаве завдання на розвиток творчого мислення — запропонувати учням обмалювати шашки в довільному порядку і створити з намальованих кіл розмаїті фігури, домалювавши їх — «побачити» м’ячик, сонечко тощо.

VІІ. Представлення створених правил

Далі клас працює за технікою «Світова кав’ярня». Один учасник із групи залишається біля столу. Решта учнів рухаються по класу від стола до стола. Біля кожного столу представник групи пояснює правила, і учні грають нову створену гру. Кожен тур гри триває приблизно 5 хвилин. Цей етап гри триває доти, доки кожна група не повернеться до свого столу.

· Запропонуйте учням проголосувати за кожну гру, оберіть разом з учнями переможців. Домовтеся про те, що ця гра залишається у класі й учні будуть мати можливість у вільний час пограти її.

VIII. Підведення підсумків заняття

Поцікавтесь, чи сподобалося учням навчатися через гру. Запропонуйте обвести одну шашку олівцем на папері й домалювати обличчя, яке б характеризувало настрій дитини.