МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 1. ТЕМА: «Я - ШКОЛЯР»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Навіщо мені ходити до школи? / Що я очікую від шкільного життя?

· Хто я? Хто мої однокласники?

· Як мені безпечно дістатися до школи й повернутися додому?

· Що покласти у шкільний ранець?

Завдання першого тижня:

1. Створити умови для цікавого й радісного навчання.

2. Організувати знайомство учнів з однокласниками та вчителями.

3. Навчати активного слухання в умовах усного спілкування.

4. Навчати взаємодії в парах та групах.

5. Сприяти усвідомленню правил безпечної поведінки дорогою до навчального закладу та у школі.

6. Допомагати дітям ідентифікувати себе як учнів та мотивувати їх до навчання.

Очікувані результати першого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· що означає бути учнем /ученицею школи

· чому важливо вчитися;

· правила поведінки на уроці;

· правила безпечної поведінки дорогою до школи та додому;

вмітимуть:

· звертатися до однокласників і вчителя на ім’я;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування;

· взаємодіяти в парах і групах для досягнення навчальних цілей;

· поводитися на уроці згідно з правилами;

· дотримуватися правил безпечної поведінки дорогою до школи та додому.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки вчителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події зі шкільного життя або про спостереження за чимось /кимось).

Вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення.

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання стосовно теми тижня.

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого стосовно теми тижня

Висловлює думку про почуте (що подобається, а що – ні)

Обґрунтовує свої вподобання.

ЧИТАЄМО

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події шкільного життя).

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Відтворює графічні знаки за зразком.

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіатекстів стосовно теми тижня (мультфільм).

Сприймає простий медіатекст стосовно теми тижня (мультфільм).

Створює простий медіапродукт (фотографію) з допомогою вчителя/ вчительки.

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Називає предмети, ознаки предметів стосовно теми тижня.

Відгадує й загадує загадки, творить власні загадки.

ТЕАТРАЛІЗУЄМО

Бере участь у сюжетно-рольовій грі стосовно теми тижня.

Бере на себе роль у рухливих іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи.

2

Математична

ЛІЧБА

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, хаотично).

Порівнює об’єкти навколишнього світу за однією ознакою.

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Порівнює (на око) об’єкти навколишнього світу за довжиною, масою.

Упорядковує об’єкти за збільшенням або зменшенням певної величини.

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Встановлює порядок розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мову.

Зображає (з допомогою дорослого) маршрут "Дорога до школи".

Розпізнає у предметах навколишнього світу відомі геометричні фігури.

РОБОТА З ДАНИМИ

Збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію.

3

Природнича

Називає адресу та описує місце свого проживання.

Порівнює рукотворні (штучні) об’єкти за певними властивостями.

Розпізнає об’єкти довкілля (за кольором, формою тощо)

Визначає, які органи чуття знадобляться для обраного дослідження.

4

Технологічна

Планує послідовність технологічних операцій (робота з папером) з допомогою дорослих.

Створює аплікацію.

З допомогою дорослих чи самостійно виготовляє виріб із застосуванням знайомих технологічних операцій із конструкційними матеріалами (використання паперу, ниток, стрічок, світловідбивачів).

5

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Пояснює вибір безпечної дороги до / зі школи з урахуванням правил дорожнього руху.

Розрізняє деякі знаки та символи дорожнього руху (знак «Школа», «Пішохідний перехід» та ін.).

Пояснює найважливіші правила пішохода.

Визначає коло осіб у школі і вдома, які можуть надати. допомогу в разі небезпеки.

ЗДОРОВ’Я

Ставиться з повагою до інших осіб.

Підтримує та приймає інших.

Розповідає про правильну поставу.

Вказує на ті предмети, які корисні для здоров’я.

ДОБРОБУТ

Пояснює важливість навчання у школі.

Складає перелік речей, необхідних для навчання у школі.

Пояснює, чому не можна брати чужих речей

6

Громадянська та історична

Представляє довільним способом свої вподобання.

Пояснює, чому, попри відмінності, усі люди рівні.

Долучається до шкільних традицій.

Розрізняє громадський простір, збирає дані про школу та громадські споруди, які розташовані поблизу школи.

Позначає громадські споруди на малюнку.

7

Мистецька

Слухає музичні твори про школу, дітей/ дитинство, висловлює свої враження, вподобання.

Співає улюблені дитячі пісні.

Створює супровід (оплесками, шумовими музичними інструментами) до пісні, що виконує.

Малює графічними матеріалами (олівцями, фломастерами, крейдою тощо).

Презентує результати власної творчості перед однолітками.

Називає красиві/незвичайні речі (явища) навколо дому.

8

Фізкультурна

Бере на себе роль у рухливих іграх.

Виконує вправи для формування правильної постави.

Навіщо мені ходити до школи? Що я очікую від шкільного життя?

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч.

Знайомство.

Виконання пісні про школу.

«Веселий» оркестр

З увагою сприймає усні репліки вчителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Слухає музичні твори про школу, дітей/ дитинство, висловлює свої враження, вподобання.

Співає улюблені дитячі пісні.

Створює супровід (оплесками, шумовими музичними інструментами) до пісні, що виконує.

2 МОВ 1.1-1

2 МИО 3.3-1

2 МИО 1.1-1

2 МИО 1.1-3

ІІ.

Діалог / сюжетно-рольова гра на тему «Чого я хочу навчитися в школі?»

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого й побаченого.

Пояснює важливість навчання у школі. Бере участь у сюжетно-рольовій грі.

Висловлює власну думку, відповідаючи на запитання «Чого можна навчитися в школі?»

2 МОВ 1.2-1

2 МОВ 2.3-1

2 СЗО 4.1-3

2 МОВ 1.7-4

2 МОВ 1.5-1

ІІІ.

«Руховий» (математичний) диктант (для закріплення понять ліворуч, праворуч, прямо)

Встановлює відносне розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мову

2 МАО 4.1-1

IV.

Створення малюнка «Школа моєї мрії», зокрема на подвір’ї школи.

Автограф під малюнком

Малює графічними матеріалами.

Відтворює графічні знаки за зразком

2 МИО 1.1-5

2 МОВ 3.1-1

V.

Рефлексія. Відгадування загадок

Відгадує й загадує загадки, творить власні загадки

2 МОВ 4.2-2

Картинки по запросу icons that represent materials for children

І. Ранкова зустріч. Знайомство. Виконання пісні про школу. «Веселий» оркестр

1. Знайомство і привітання (попросіть дітей стати в коло).

Поясніть учням умови: ведучий (вчитель) ставить запитання. Якщо відповідь на нього стверджувальна, то потрібно піднятися, назвати своє ім’я та відповісти на це запитання повним речення. Згодом ведучим може стати хтось із дітей.

Орієнтовні запитання:

· Хто народився влітку?

· Хто любить грати у футбол?

· У кого вдома є собачка?

· У кого є старший брат?

· Хто грає на барабані?

2. Слухання пісень про школу.

Запропонуйте учням послухати пісню (пісні) про школу, дітей / дитинство, можна з одночасним виконанням певних рухів:

Варіант 1

Добридень! (пісня для ранкової зустрічі)

Добридень, добридень,

добридень скажу,

Як рано чемненько до мами іду:

Тут очка, тут личко,

тут ніс, а тут губи,

Тут маю два вушка, а тут білі зуби!

Добридень, добридень,

добридень скажу,

Як рано чемненько до тата іду:

Тут палець, долоня, плече і рука,

Тут маю два вушка, а тут є п’ята!

Добридень, добридень,

добридень скажу,

Як рано чемненько до школи іду:

Багато книжок і забав є у нас.

Веселою піснею вітаємо вас!

Варіант 2

Учителька пропонує учням виконати будь-яку пісню про школу, здійснюючи супровід оплесками або наявними шумовими музичними інструментами чи предметами, що можуть їх замінити.

Варто наголосити, що супровід має прикрасити виконання пісні, відобразити її настрій, темп, а не «заглушити» слова.

Перший раз

Слова: Михайло Назарець
Музика: Михайло Назарець

Перший раз до школи я іду,
Перший свій портфель сама несу.
Зустрічає радо новий клас,
Свято радісне у мене перший раз.

Приспів


Перший дзвоник, перший урок,
Перша парта, перший дзвінок.
Перший вчитель мене зустріча,
Ось така я учениця поки що мала.

Перші зошити, нові книжки,
Вчить уроки буду залюбки.
Нових друзів в мене цілий клас,
Свято радісне у мене перший раз.

Приспів

Перша вчителька за руку візьме,
В світ новий, цікавий поведе.
Нових друзів в мене цілий клас,
Свято радісне у мене перший раз.

Приспів

Або ж:

Перший раз у перший клас

Слова: Наталія Май

Музика: Наталія Май

Перший раз у перший клас

Ми йдемо охоче,

Першим дзвоником для нас

Продзвенів дзвіночок.

І сміється в небесах

Сонце, як ніколи,

В мами сльози на очах – |

Я іду до школи. | (2)

Приспів:

А у школі, а у школі

Є веселка кольорова,

І найкраща в цілім світі –

Перша вчителька моя.

А у школі, а у школі

Не сумуєм ми ніколи,

Бо учора - дошкільнята,

А тепер – одна сім'я!

Прощавайте іграшки,

Гомінкий садочок,

Кличе в класи дітлахів

Золотий дзвіночок.

І сміється в небесах

Сонце, як ніколи,

В мами сльози на очах – |

Я іду до школи. (2)

Приспів (2)

3. Визначення емоційного стану

По закінченні музичного твору запропонуйте учням визначити свій теперішній емоційний стан за допомогою смайликів (кожний учень має набір символів – смайлів)

Потім кожен по черзі показує смайлик та описує свій емоційний стан. Учителька також описує свій емоційний стан і може навіть почати цю гру, задаючи алгоритм висловлювання.

ІІ. Проведення діалогу / сюжетно-рольової гри на тему «Чого я хочу навчитися у школі?»

Варіант 1

Розкажіть, що дорогою до школи ви почули розмову між двома учнями і стисло перекажіть її зміст:

Марійка: Як добре, що люди придумали школу. Я так люблю ходити до школи. Стільки нового пізнаю щодня! А ти?

Остап: Я? Не знаю… Я хотів би, щоб ще тривали літні канікули. Надворі так гарно! Можна плавати в річці, мандрувати, вранці не треба нікуди поспішати! А зараз треба раненько вставати і йти до школи…

Марійка: А я встаю вранці і думаю, скільки всього цікавого мене чекає в школі...

Запропонуйте учням допомогти Марійці переконати Остапа в тому, що у школі цікаво і можна багато навчитися та цікаво провести час.

Пари для діалогу можна дібрати таким способом:

· Учні виходять на вільний від столів простір класу.

· Учні рухаються в цьому просторі хаотично, поки вчителька не плесне один раз в долоні.

· Тоді учні зупиняються й обговорюють окреслену проблему з тим, хто опинився до нього найближче.

· Приблизно через хвилину вчителька плескає у долоні двічі. Усі знову продовжують рухатися хаотично.

· Учителька знову плескає в долоні один раз. Учні знову зупиняються для створення діалогу із тим, хто поруч.

· Після третього разу вчителька просить усіх сісти за парти.

· Учителька запрошує кількох учнів поділитися власними або зібраними під час гри ідеями з усім класом.

Варіант 2

Запропонуйте учням послухати вірш про школу і зорганізуйте учнів у пари для проведення діалогу, навіяного роздумами про вірші і про те, навіщо мені школа:

Я іду до школи

Я до школи поспішаю,

Все довкола розглядаю:

Як пливуть хмарки перлисті,

Як роса блищить на листі,

Як маленький сірий котик

Вимиває вранці ротик,

Як біжать автомобілі,

Як цвітуть ромашки білі.

Я веселу вдачу маю:

Всім-усім добра бажаю!

М. Чумарна

Цей вірш варто вивчити з дітьми, використавши картинки - «нагадувалки» (учителька добирає завчасно або малює, зачитуючи вірш).

Зразок картинок – «нагадувалок»

і т.д.

Школа

Школо наша, школо,

Приголуб нас, мила,

Пригорни усіх нас,

Як голуб під крила.

Ти нас всіх научиш,

Як у світі жити,

Як зло оминати,

Як добро чинити.

Бджілоньки – на квіти,

Дітоньки - до школи.

Там збирають мудрість,

Як мед в полі бджоли.

Марійка Підгірянка

Когось вона навчить, як в світі жити,

Новини розповість, розкриє тайни,

Инакший світ вона зуміє нам відкрити,

Глибокі мудрості покаже океани…

А нам без неї світ тіснішим стане![1]

М. Чумарна

Варіант 3

Проведіть сюжетно-рольову гру «Казкова школа», запропонувавши учням обрати собі роль улюбленого казкового персонажа. Можна підготувати умовний реквізит, який би нав’язував до певних ролей, і запропонувати учням обрати їх.

Серед ролей нехай би була і роль Мудрої Сови чи Царя Звірів Лева (із відповідним реквізитом), цю роль обрала би для себе вчителька.

Завдання для учнів: переконати Мудру Сову в тому, що казковий персонаж справді хоче ходити до школи, бо …. (діти подають свої аргументи).

ІІІ. «Руховий» (математичний) диктант (для закріплення понять ліворуч, праворуч, прямо)

Диктант можна провести у класному приміщенні або на шкільному подвір’ї.

Зразок диктанту

Дорога до Казкової школи: 3 кроки прямо, два кроки ліворуч, 1 крок назад, 4 кроки праворуч…Вузенька стежечка. Ви мусите правою рукою торкнутися плеча сусіда попереду, пройти 3 кроки вперед і 1 праворуч… Дорогою учні можуть знаходити різні речі (камінці, іграшки, набір крейди, кольоровий папір) і забирати ті, які знадобляться у школі, пояснюючи: «Я візьму (називає річ), бо …

IV. Створення малюнка «Школа моєї мрії», зокрема на шкільному подвір’ї. Автограф під малюнком

1. Об’єднайте дітей у групи за допомогою листівки (малюнка), розрізаної на 4 частини довільним способом.

Учителька розрізує листівки (малюнки) на певну кількість частин так, щоб кожна дитина отримала одну частину розрізаної листівки. Вчителька перемішує частини та довільно розкладає на столі. На прохання учителя учні, вибравши свою картинку, знаходять у групі інших, щоб скласти з частин цілу листівку.

2. Виведіть дітей на подвір’я школи і дайте кожній групі пачку кольорової крейди.

Запропонуйте кожній групі створити на асфальті малюнок «Школа моєї мрії» і поставити під малюнком автограф (один від цілої групи, або індивідуальний від кожної дитини: назва групи чи ім’я учня (ім’я та прізвище) написані за допомогою букв, піктограм, смайликів тощо).

V. Рефлексія. Відгадування загадок

Як підсумок, запропонуйте учням відгадати загадки, пов’язані зі школою:

Не кущ, а з листочками,

Не сорочка, а зшита,

Не людина, а навчає. (книжка)

Чарівний незвичайний дім,

Приємно й затишно у нім.

Там діти здобувають щодня

Уміння, навички, знання.

Завжди стрічає радо вас,

Гостинно відчиняє клас,

Віконцями сія довкола

Святиня ця – це … (школа)

В спеку, дощ і навіть сніг

ступають на шкільний поріг.

Вчителі їх вчать читати,

Віднімати, додавати. (учні)

В кожній школі він живе,

На урок діток зове.

Поки вчаться - він мовчить,

Як перерва – то кричить. (дзвінок)

________________________________

1 Цю загадку-акронім про книгу можна використати і для цього завдання, бо вона може стосуватися і школи.