МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 3. ТЕМА: «МОЇ ДРУЗІ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Хто такі друзі? / Яким має бути друг (подруга)?

· Як знайти друзів?

· Чому нам цікаво разом?

· Як зберегти дружбу?

· Як піклуватися про друзів – домашніх улюбленців?

Завдання третього тижня:

1. Створювати у класі дружнє середовище – простір, де цінують дружбу і друзів;

2. Допомогти дітям з’ясувати критерії справжньої дружби, виокремити щирі стосунки;

3. Сприяти формуванню доброзичливого й толерантного ставлення до людей;

4. Сприяти усвідомленню в дітей цінності дружніх стосунків та їх важливості в житті;

5. Формувати відповідальне ставлення до тварин.

Очікувані результати третього тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· хто такий друг;

· правила дружньої поведінки;

· правила дбайливого ставлення до тварин;

та вмітимуть:

· уживати форму кличного відмінка у звертанні (без називання термінів) та ввічливі слова;

· вести діалог, увічливо спілкуватися з однолітками та дорослими;

· слухати й чути один одного в умовах спілкування;

· дотримуватися правил дружби та налагоджувати дружні стосунки у класній спільноті, серед однолітків;

· доглядати домашніх улюбленців.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Сприймає монологічне висловлення й використовує усну інформацію з конкретною метою.

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого.

Вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення.

Використовує ввічливі слова.

Уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо).

Обґрунтовує свої вподобання.

ЧИТАЄМО

Створює візуальні образи відповідно до власного задуму.

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту, створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо).

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Вправляється у письмі літер, прямих, кривих

Обмінюється елементарними письмовими повідомленнями (записка, лист, вітальна листівка).

Створює невеликі висловлення на тему, яка його / її хвилює.

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Створює прості медіапродукти (фото, листівка, комікс, книжечка, стіннівка, колаж тощо) з допомогою вчителя/ вчительки, враховує мету й аудиторію.

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіатекстів (мультфільми, комікси, світлини, дитячі журнали, комп’ютерні ігри, реклама тощо).

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Експериментує з мовними одиницями (творить нові слова, замінює/ додає букву у слові для творення нового слова.

Досліджує чоловічий і жіночий рід іменника та виражальні можливості прикметника (без називання термінів).

ТЕАТРАЛІЗУЄМО

Бере участь у пантомімі, використовує доречно мову тіла (міміку, жести, рухи).

Використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для імпровізованого відтворення казок, байок тощо.

2

Математична

ЛІЧБА

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу.

Порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або декількома ознаками.

Об'єднує об'єкти навколишнього світу у групу за спільною ознакою.

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо).

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Оперує числами в межах 10.

Співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом (до 10).

Порівнює числа до 10.

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Встановлює розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мову.

Визначає знайомі геометричні фігури у фігурах складної конфігурації.

Моделює об’єкти навколишнього світу, використовуючи готові геометричні фігури.

РОБОТА З ДАНИМИ

Збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію.

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми.

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУ

Пояснює, навіщо він / вона виконує певні дії, спостерігаючи за природними об’єктами / явищами або експериментуючи з ними.

Співвідносить зображення / описи об’єктів та явищ живої і неживої природи з відомими йому / їй із довкілля або інших джерел об’єктами та явищами.

Запитує, щоб довідатися більше

Проводить прості спостереження.

Я У ПРИРОДІ

Спостерігає за улюбленими тваринками, яких доглядає у класі, вдома.

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями з допомогою дорослих.

З допомогою дорослих та самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкційними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, природного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів та ін.).

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань.

Демонструє іншим результати власної діяльності.

5

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА ЗДОРОВ’Я

Описує зміни власних емоцій, почуттів, настрою.

Усвідомлює важливість рухів та активної поведінки для себе та інших.

Спілкується з батьками, вчителями, однокласниками.

Ставиться з повагою до інших осіб, їхнього походження.

Розрізняє родинні зв’язки, дружні, ділові стосунки та подружнє життя.

Підтримує та приймає інших.

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі.

ДОБРОБУТ

Пояснює, що кожен учинок має наслідки, спираючись на приклади літературних героїв, персонажів мультфільмів.

Пояснює важливість добрих учинків для людини та довкілля.

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри.

Розрізняє ситуації, коли інші люди потребують допомоги.

Пояснює, до кого можна звернутися по допомогу, якщо когось ображають або принижують.

6

Громадянська та історична

Я – ЛЮДИНА

Аналізує свою поведінку, уподобання, виділяючи риси, якими вирізняється серед інших і які надають йому / їй неповторності.

Добирає приклади на користь свого твердження.

Розмірковує якими рисами характеру має володіти друг.

Я – СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, гри, навчання.

Пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють

Висловлює припущення, чому люди стають друзями / ворогами.

Розмірковує, якими рисами характеру має володіти друг.

Досліджує і представляє (на прикладі однолітків і родини) неповторність кожної людини, беручи до уваги зовнішність, поведінку, характер, уподобання тощо.

Встановлює, що, попри неповторність кожного, усі люди можуть дружити.

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Пояснює, чому природа важлива для людини.

Визначає, що дає природа людині.

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

Виробляє (з однокласниками) доброчесні правила взаємодії, переконує, що вони потрібні.

7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

Ділиться емоціями від сприймання мистецьких творів

Пояснює, що подобається, а що не подобається у творі мистецтва.

ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Співає вокальні вправи, дитячі пісні (зокрема музичний фольклор) у відповідному настрої, характері.

Малює графічними матеріалами, фарбами.

Ліпить з пластичних матеріалів.

Придумує образи і створює їх різними знайомими засобами художньої виразності: імпровізує голосом (музичні, мовні інтонації), на дитячих музичних інструментах.

Імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухами.

Бере участь у колективному виконанні творчого задуму.

Дотримується правил творчої співпраці.

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

Презентує результати власної творчості (співає улюблені пісні, виконує танцювальні рухи, демонструє власні твори образотворчого мистецтва тощо) перед рідними, однолітками.

Хто такі друзі? / Яким має бути друг (подруга)?

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч. Чарівний клубочок «Комплімент»

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання на ім’я до іншої особи, уживає ввічливі слова.

Об’єднується з іншими дітьми у групу для гри.

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі.

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.8-2

2 СЗО 4.4-6

2 СЗО 1.4-1

ІІ.

Вправа «Незакінчені речення»

Висловлює свої думки й почуття.

Добирає приклади на підтвердження своєї думки.

2 МОВ 2.5-5

2 ГІО 6.1-3

ІІІ.

Гра «Дружні лабіринти»

Розвиває навички письма.

Висловлює свої думки і почуття.

2 МОВ 3.1-2

2 МОВ 2.5-5

ІV.

Слухання «Казочки про дружбу» (автор Наталія Гуркіна).

Бесіда «Хто такий друг?»

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось).

Розрізняє дружні стосунки.

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого висловлення (казки про події з життя або про спостереження за чимось / кимось).

Відповідає на запитання.

2 МОВ 1.1-2

2 СЗО 4.4-5

2 МОВ 1.8-1

2 МОВ 1.2-1

V.

«Скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти». Записування друзів у «Щоденник вражень». Лічба

Створює невеликі висловлення на тему, яка його / її хвилює.

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу.

Співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом (до 10).

Збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію.

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми.

Малює графічними матеріалами.

Презентує результати власної творчості (демонструє власні твори образотворчого мистецтва тощо) перед однолітками.

2 МОВ 3.1-3

2 МАО 3.1-1

2 МАО 2.1-3

2 МАО 1.1-1

2 МАО 1.1-2

2 МИО 1.1-5

2 МИО 3.2-1

VI.

Гра «Мій друг» (учні по черзі називають риси характеру своїх друзів)

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо).

Спілкується з однокласниками.

Ставиться з повагою до інших осіб, їхнього походження.

Обґрунтовує свої вподобання.

Розмірковує, якими рисами характеру має володіти друг.

2 МОВ 1.7-1

2 СЗО 4.4-1

2 СЗО 4.4-2

2 МОВ 1.5-2

2 ГІО 6.1-1

VII.

Дослідження «Сила дружби» (на прикладі віника)

Проводить прості спостереження.

Пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють.

2 ПРО 1.4-1

2 ГІО 8.3-1

VIII.

Вивчення і виконання і виконання «Пісні про дружбу»

Співає дитячі пісні (зокрема музичний фольклор) у відповідному настрої, характері.

Пояснює важливість добрих учинків для людини та довкілля.

2МИО 1.1-1

2СЗО 1.1-10

IX.

Запитання для обговорення: Чи може казковий герой бути другом?

Вправа «Оживи друга»

Створює невеликі висловлення на тему, яка його / її хвилює.

Вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення.

Оперує числами в межах 10

2 МОВ 3.1-3

2 МОВ 1.6-1

2 МАО 3.3-1

X.

Рефлексія

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі.

2 СЗО 1.4-1

Картинки по запросу icons that represent materials for children

І. Ранкова зустріч. Чарівний клубочок «Комплімент»

Привітайтеся з учнями, попросіть їх стати в коло. Запропонуйте побавитися у гру «Чарівний клубок».

Гра в колі «Чарівний клубочок. Комплімент»

· Учасники гри сідають у коло.

· Учителька пропонує, передаючи один одному клубок вовняних ниток, говорити при цьому компліменти.

· Після того, як усі учні висловилися, педагог підбиває підсумок про те, що «чарівний клубочок» зміг усіх об'єднати.

· Після закінчення гри учителька запитує в дітей про їхні відчуття, коли їм говорили компліменти.

ІІ. Вправа «Незакінчені речення про друга»

Запропонуйте учням поміркувати про те, хто такий друг і попросіть продовжити речення.

«Я вважаю, що друг – це той, хто ……….., тому що ……..»

При цьому зазначмо, що учні мають наводити приклади з життя на підтвердження думки, яке вони сформулювали в незакінченому реченні.

ІІІ. Гра «Дружні лабіринти»

а) Хто з друзів кращий рибалка (той, хто зліва на малюнку, чи той, хто справа)?

б) Які подарунки отримала Русалонька від друзів?

в) Розмалюй кошеня, яке грає з клубком

Після виконання цих завдань зазначте, що впродовж тижня будемо говорити про друзів – тих, які є в реальному житті, тих, кого ми собі уявляємо, читаючи казки, і про наших друзів – домашніх улюбленців.

ІV. Слухання казки «Казочка про дружбу» (автор Наталія Гуркіна).

Бесіда «Хто такий друг?»

Казочка про дружбу (автор Наталія Гуркіна)

Щоранку Борсучок робить зарядку. Раз-два лапками, три-чотири хвостиком… Після неї він іде збирати росу й чаювати із Сонечком.

Та якось одного дня Борсучок зник. Сонечко розгублено ходило лугом і чекало на друга. Той не прийшов.

– Що трапилося? – почало хвилюватися світило.

Квіточки, яких теж здивувала відсутність Борсучка, запропонували:

– Треба з’ясувати причину. Попросимо мишку побігти до нього.

Сіренька голівкою на знак згоди кивнула, хвостиком махнула й побігла до нірки Борсучка.

– Тук, тук, тук, - постукала у дверцята. – Є хто вдома?

– Проходьте, - почулося зсередини.

Мишка дверцята відчинила й забігла в хатинку. Там у ліжечку лежав Борсучок.

– Тебе всі шукають, - пропищала мишка.

Той сумно зітхнув:

– Нездужаю я. Ніжка болить.

Сіренька ніжку оглянула, носиком замислено повертіла й сказала:

– Я незабаром повернуся. Чекай на мене.

Борсучок усміхнувся: «Не забули про мене друзі.»

Мишка побігла до квіточок і розповіла про хворобу Борсучка. Тут якраз і Сонечко підійшло.

Вислухавши сіреньку, світило дістало промінчика:

– Візьми. Він усі хвороби зцілює.

– А що з ним робити? – запитала мишка.

– Поклади поряд із хворою ніжкою, - порадило Сонечко.

– Гаразд, - кивнула сіренька і швиденько побігла до нірки хворого.

Незабаром усі побачили Борсучка. Він щасливо усміхався.

– Я знову здоровий! – вигукнув Борсучок.

– Ура-а! – заплескали пелюсточками квіточки.

– Ура-а, – щасливо усміхнулося Сонечко.

Всі раділи й веселилися. Друзі знову були разом!

Проведення вправи «Крісло автора» для обговорення змісту почутого

Одна дитина (за бажанням) сідає в «крісло автора» і виступає в ролі автора твору (бажано, щоб у цій ролі спробували себе якомога більше дітей). Інші діти формулюють запитання за змістом почутої казки, а «автор твору» повинен відповісти словами, максимально наближеними до тексту.

Обговоріть із дітьми, хто такі друзі, спираючись на персонажів казки. Підсумуйте думки дітей, що бути другом – це не лише слова, а й відповідальність, співпереживання, допомога.

V. «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти». Записування друзів у «Щоденник вражень». Лічба

1. Запитайте в учнів, чи вони знають відоме прислів’я «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти». Що воно означає?

2. Попросіть учнів виконати індивідуальне завдання – записати за допомогою писаних чи друкованих літер, малюнків, позначок усіх друзів. Наголосіть, що це можуть бути учні з їхнього класу чи старші діти, сусіди, друзі зі садка або ж тварини – домашні улюбленці. Попросіть учнів підписати кожного друга.

3. Запропонуйте учням полічити їхніх друзів, що зображені на малюнку. Нехай учні позначать цю кількість числом. З’ясуйте, хто має найбільше друзів, а хто найменше, на наскільки? Визначте, хто має однакову кількість друзів.

Обов’язково підсумуйте, що в дружбі важлива не кількість.

Ми можемо мати одного справжнього друга, і він буде ціннішим за десяток інших. Важливо, якими рисами характеру володіє наш друг.

VI. Вправа «Мій друг». Риси характеру друга

1. Розкажіть, що мета цієї вправи – з’ясувати, яким має бути друг і якими маємо бути ми, щоб бути другом. Розпочніть вправу самі, аби діти краще зорієнтувалися у правилах.

Вправа «Мій друг»

Діти стають у коло, по черзі називають риси характеру, якими володіє їхній друг /подруга, підходять до нього/ неї, беруть за руку і виводять на середину кола. Потім той, кого вибрали, виводить свого друга/ подругу і т. і. (може статися так, що якусь дитину не вибере ніхто, тоді вчителька бере за руку цю дитину, називає її позитивну рису характеру і стає разом із нею в коло). Так усі діти разом з учителькою створюють велике коло друзів.

2. Зверніться до дітей: “Подивіться, яке велике в нас утворилося коло, і в ньому опинились усі ми. Отже, всі ми – друзі, тому поплескаймо в долоні один одному”. Діти плескають у долоні.

VII. Дослідження «Сила дружби»

Принесіть до класу оберемок із 30 тоненьких дерев’яних прутиків, зв’язаних докупи і запропонуйте їх зламати.

· Чи вдалося це зробити? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

Розв’яжіть оберемок, дайте кожному одну паличку і запропонуйте її зламати.

· Чи вдалося це зробити? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

· Який висновок ми можемо зробити?

· Поясніть, чому люди повинні перебувати разом, взаємодіяти?

Під час виконання цієї вправи можна ще раз повернутися до обговорення того, що таке спільнота й у чому сила спільноти.

VIII. Вивчення й виконання «Пісні про дружбу»

Запропонуйте учням виконати «Пісню про дружбу».

Варто наголосити, що під час виконання потрібно відобразити рухами, мімікою настрій, характер пісні.

«Пісня про дружбу»

Музика: О. Янушкевич. Слова: М. Ясакова.

Знають всі, коли є друг – все світлішає навкруг,

Якщо сам не підведеш – друзів більше ти знайдеш.

Приспів: Дружать сонце і земля, ля-ля, ля-ля.

Дружать луки і поля, ля-ля, ля-ля.

Дружать діти на землі

І великі, і малі.

Разом ходим на гурток, поспішаєм на каток,

Нам незгоди не страшні – з другом весело мені.

Приспів.

Де єднає дружба всіх – там лунає пісня й сміх,

Свято нам несуть у дім – буде весело усім.

Приспів.

IX. Запитання для обговорення: Чи може казковий герой бути другом?

Запропонуйте запитання для обговорення.

Якщо діти погодяться, що казкові герої можуть бути друзями, то запитайте, хто з них найбільше підходить на роль друга.

Вправа «Оживи друзів»

X. Рефлексія

Запропонуйте стати всім у коло, взятися за руки. Зверніться до дітей з такими словами:

- Заплющте очі. Уявіть у своєму серці вогник добра, ніжності, дружби. Уявіть, як він збільшується, його сила переходить у вашу долоньку, а далі передайте у долоньку того, хто стоїть праворуч.

- Пригадайте, що сьогодні приємного і корисного відбулося, що вам запам’яталося найбільше?

- Усміхніться один одному. Спробуймо завжди дарувати один одному тільки добро і дружбу.