МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 23. ТЕМА: «ПРОФЕСІЇ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Які бувають професії?

· Ким працюють мої батьки?

· Ким стати? Яку професію обрати?

Завдання двадцять третього тижня:

1. Викликати в учнів інтерес до професійної діяльності дорослих, показати її соціальну спрямованість, значення для людей.

2. Систематизувати знання дітей про різні професії, зокрема й сучасні, відповідні трудові дії та вміння, знаряддя праці, матеріали, спеціальний одяг.

3. Виховувати відповідальність, працьовитість, старанність, шанобливе ставлення до праці людей усіх професій.

4. Сприяти первинній професійній орієнтації дітей, формувати їхню готовність до творчої самореалізації.

5. Спонукати до висловлювання власних вражень у письмовому вигляді через «Щоденник вражень».

6. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати двадцять третього тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· назви різних професій;

· назви інструментів, якими послуговуються представники найпопулярніших професій;

· ким і де працюють батьки;

· професії минулого та казки, у яких ми дізнаємося про ці професії

та вмітимуть:

· розпізнавати найпопулярніші професії;

· описувати знаряддя праці, спеціальний одяг, якості характеру представників різних професій;

· фантазувати про професії майбутнього;

· висловлювати свою думку щодо майбутнього вибору власної професії;

· використовувати математичне мислення у розв’язанні проблемних ситуацій;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1.

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО


З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось )

Називає 2-3 слова-назви предмета (дії або ознаки) або сполучення слів, які неодноразово повторювалися в тексті і передбачає, чому вони повторювалися.

Розповідає про власні вподобання побаченого (про спостереження за чимось /кимось/, перегляду мультфільмів, фільмів, передач)

Уживає ввічливі слова

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Переповідає події із власного життя з опорою на запропоновану тематичну групу слів

ЧИТАЄМОМалює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

Читає слова із вивченими буквами

Читає вголос короткі тексти. Під час читання робить логічний наголос

Розповідає про характер і вчинки улюблених персонажів

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВОВідтворює графічні знаки за зразком

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «р»

Записує короткі речення (3-4 слова з вивченими буквами), пишучи перше слово з великої букви і використовуючи в кінці речення відповідний розділовий знак

Записує тексти з 3-4 коротких речень

Обирає для написання висловлення відповідне оформлення (шрифт, розмір, колір тощо)

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІАСтворює в групі прості медіа-продукти (стіннівка, колаж тощо) з допомогою вчителя/ вчительки, враховує мету й аудиторію

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯАналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки)

ТЕАТРАЛІЗУЄМОБере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

2.

Математична

ЛІЧБАВідтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИОперує числами в межах 20, розв’язуючи різні життєві проблемиВиконує дії додавання і віднімання чисел у межах 20 без переходу через розряд

Обирає малюнок /схему для ілюстрування арифметичної дії додавання (віднімання)

Знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії

Розв’язує проблемні завдання з опорою на прості математичні моделі

Оцінює правильність розв’язання математичних задач із допомогою дорослого або самостійно, робить відповідний висновок

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНЗдійснює вимірювання величин, маючи доступ до необхідних вимірювальних приладів (лінійка, годинник) та різного роду нестандартних мірок/ підручних засобів (стрічка, сірникова коробка, пісковий годинник, склянка, ложка тощо)

Співвідносить відповідні одиниці вимірювання величин

Розв’язує повсякденні проблеми математичного змісту, що містять групи пов’язаних між собою величин

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИНаводить приклади предметів у навколишньому світі у навколишньому світі, які мають форму площинної чи об’ємної фігури

РОБОТА З ДАНИМИЗбирає дані , що відображають повсякденні проблеми, на основі запропонованого опитувальника (два - три запитання)

3.

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУВикористовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Я У ПРИРОДІРозрізняє дерева, кущі, трав’янисті рослини

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІРозрізняє природне і створене людиною довкілля

Добирає відомості про рукотворні (штучні) об’єкти

Описує інструменти, одяг людей різних професій

4.

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКАЯ У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙЗ допомогою дорослих або самостійно вимовляє виріб із застосуванням знайомих технологічних операцій з конструкційними матеріалами

Аналізує зображення схем технологічної послідовності з допомогою дорослих, дотримується їх у процесі роботи (використання технологічних карт, графічних зображень, малюнків)

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної діяльності

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛРозрізняє професії, їхні особливості

5.

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Демонструє, як попросити допомоги при потребі

Визначає коло осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпеки

Описує приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуаціях та ідентифікує їх телефони

ЗДОРОВ’Я

Пояснює важливість споживання продуктів своєї місцевості

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі

6.

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Виявляє свої здатності, захоплення, ідентифікує їх

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уважно вислуховую думку співрозмовника, висловлюю свій погляд, шануючи гідність інших

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Пояснює особливості кожної професії

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Розрізняє професії минулого і пояснює, чому вони відмирають

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

Пояснює, у чому цінність конкретної професії для громади

7.

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВАПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Не боїться представляти результати діяльності

8.

Інформатична

Користується готовими моделями для пояснення і розв’язання проблем

9.

Фізкультурна

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)

Виконує різні ролі в ігрових ситуаціях

ТУРБОТА ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКУ

Які бувають професії?

Узагальнена таблиця


№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результатуІ.

Ранкова зустріч. Привітання.

Новини дня.

Обмін інформацією

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Переповідає події із власного життя з опорою на запропоновану тематичну групу слів

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.6-4ІІ.

Обговорення проблеми дня

Аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки) Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «р»

Читає слова із вивченими буквами Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

2 МОВ 4.1-1

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 2.2-2

2 ГІО 7.2-2ІІІ.

Бесіда за малюнком «Улюблені професії»

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 ПРО 2.1-1IV.

Читання/слухання вірша Г. Джемула «Великий дім»

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Читає вголос короткі тексти. Під час читання робить логічний наголос

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.2-2

2 ПРО 2.1-1V.

Дидактична гра «Пазли професій» (робота в парах)

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

2 СЗО 4.4-6

2 ГІО 7.2-2

2 МОВ 1.1-1VI.

Математика у професіях

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)

Виконує дії додавання і віднімання чисел у межах 20 без переходу через розряд

Здійснює вимірювання, маючи вільний доступ до необхідних вимірювальних приладів (годинник)

Розв’язує повсякденні проблеми математичного змісту, що містять групи пов’язаних між собою величин

Оцінює правильність розв’язання математичних задач із допомогою дорослого або самостійно, робить відповідний висновок

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

2 МАО 3.1-4

2 МАО 3.3-2

2 МАО 3.2-1

2 МАО 1.2-1

2 МАО 1.4-6

2 ГІО 7.2-2


VII.

Рольова гра на

відгадування професій, які гарантують нам безпеку

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Читає вголос короткі тексти. Під час читання робить логічний наголос

Бере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі

Описує приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуаціях та ідентифікує їх телефони

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 1.7-3

2 СЗО 1.4-1

2 СЗО 1.3-2

VIII.

Бесіда з патрульним

поліцейським/ лікарем/ військовим/ пожежником про особливості їхньої професії

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Демонструє, як попросити допомоги при потребі

Визначає коло осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпеки

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 СЗО 1.3-3

2 СЗО 1.3-1

IX.

Рефлексія. «Щоденник вражень» про професії, які зацікавили

Висловлює свою думку у письмовій формі, використовуючи слова, малюнки, схеми, піктограми

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Не боїться представляти результати діяльності

2 МОВ 3.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МИО 3.1-2І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Привітайтеся з учнями в колі, попросіть пригадати, представників яких професій вони зустрічали останніми днями. Запропонуйте, нехай кожен по черзі назве одну професію, з якою стикався нещодавно.

· Запитайте, з представниками якої професії мають справу школярі? Пасажири? Покупці у крамниці? Відвідувачі театру? Пацієнти лікарні? Діти в дитсадку?

· Можна запропонувати учням полічити, представників скількох професій вони побачили сьогодні вранці дорогою до школи. Як представники цих професій допомагають людям нашої громади?

2. Новини дня

· Запропонуйте, щоб учень, який виконує роль «помічника вчителя», подав інформацію за допомогою слів, піктограми про дату дня, назву тижня, погоду, кількість присутніх.

3. Обмін інформацією

· Покажіть учням фото, де граються діти (режим доступу: https://ua.depositphotos.com), і попросіть їх поміркувати про таке:

— Чим займаються діти?

— Які ролі діти виконують у грі?

— З якою групою дітей вони хотіли б бути? Чому?

Оголосіть тему тижня.

ІІ. Обговорення проблеми дня

1. Запишіть на дошці слово «професія». Запропонуйте дітям дати відповіді на запитання:

— Що означає слово «професія»?

— Які професії відомі дітям?

— Як люди обирають собі професії?

— Чому одним цікаво те, що іншим видається складним чи нудним?

2. Запропонуйте дітям виконати завдання:

— визначити кількість складів у слові «професія»;

— дібрати слова, якими можна замінити слово «професія» (робота, праця, справа);

— звернути увагу на роль букви «я» у слові «праця»;

— визначити перший звук у слові «робота», дати йому характеристику, назвати літеру, якою він позначається на письмі, та запропонувати потренуватися гарно писати букву «р» у поєднаннях та слові;

— запитати, яка буква об’єднує всі написані слова, знайти цю букву.

3. Попросіть дітей знайти назви професій посеред букв і позначити їх лініями внизу чи вгорі. Зверніть увагу дітей, що закінчення одного слова є початком іншого. Запропонуйте підкреслити літеру «р» у цих словах.

Чим займаються представники цих професій? Чим ця робота корисна?

4. Гра «Добери слова»

Трактор водить ... (тракторист).

Електричку ... (машиніст).

Стіни фарбував ... (маляр).

Меблі вистругав ... (тесляр).

Пошту нам привіз ... (поштар).

Цілий день нам шиє ... (швець).

Хто все знає - ... (молодець).

ІІІ. Бесіда за малюнком «Улюблена професія»

Режим доступу: https://imil.com.ua/2014-1/coverpic

Учні об’єднуються в групи. Кожна група отримує завдання роздивитися малюнок і знайти якомога більше професій, даючи характеристику кожній із них.

Запитання до обговорення:

— Хто нас стриже, використовуючи в роботі дзеркало та гребінець? Як називається заклад, де він працює? А як можна назвати людину, яка прийшла до перукарні? (Клієнт. До речі, так називають кожну людину, яка отримує послуги: у перукарні чи банку, в ательє, майстерні чи кафе). Розкажіть, коли вам довелося бути клієнтом. Чи є правила, яких варто дотримуватися всім клієнтам? Які саме?

— Хто нас лікує? Які інструменти використовують під час медичного огляду лікарі? Хто їхні пацієнти?

— Хто на роботі має справу з їжею? (кухар і кондитер, пекар, а ще продавець, офіціант). Кого з них бачите на малюнку? Чим подібні їхні професії, а чим різняться? (Вони працюють у ресторані, обслуговують клієнтів. Але кухар працює на кухні, а офіціант - у залі. Кухар готує, а офіціант приймає замовлення, подає їжу та отримує оплату). Яких умінь потребує кожна з цих професій? Які знаряддя праці потрібні людям цих професій на роботі?

— Хто створює новий одяг?(кравець/кравчиня, швачка, модельєр). Яку назву має місце їхньої роботи? Чи бували ви колись в ательє? Яке цікаве приладдя там бачили?

— Які професії обрали діти, які граються на подвір’ї? Обґрунтуйте свою думку.

— Хто створює оселі? (Архітектор і будівельник). Що Джмелик показує хлопчикові на планшеті? Як ще може знадобитися комп’ютер на будівництві? (Можна креслити схеми розміщення труб та електромережі, розраховувати кількість потрібних матеріалів та купувати їх в інтернет-магазинах, планувати роботу всіх працівників тощо).

На основі бесіди за малюнком створіть із дітьми «візуальний словничок», помістивши в нього найважливіші нові слова з малюнками.

IV. Читання/ слухання вірша Г. Джемула «Великий дім»

· Попросіть учнів послухати/ прочитати вірш, зосередивши увагу на назвах професій.

· Попросіть учнів назвати якомога більше професій, згаданих у вірші. До кожної професії треба добрати слова - назви дій, які виконують її представники.

Наприклад:

(хто?) журналіст (що робить?) - зустрічається з людьми, запитує, слухає, міркує, придумує, пише;

(хто?) лікар (що робить?) - допомагає, рятує, лікує;

(хто?) кухар (що робить?) - смачно готує їжу, прикрашає страви;

(хто?) токар (що робить?) - виточує деталі;

(хто?) тренер (що робить?) - тренує спортсменів;

(хто?) тесля (що робить?) - виточує різні предмети.

Джерело: «Джміль» 2014. № 1.

V. Дидактична гра «Пазли професій» (робота в парах)

Ігрове поле складається з центрального малюнка і 4-х приєднаних до нього карток. Перед початком гри потрібно картки від’єднати і перемішати. Потім учні в парах підбирають потрібні картинки до центрального малюнка й пояснюють, чому саме ці картинки вони обрали.

VI. Математика у професіях

· Запропонуйте дітям виконати такі математичні завдання:

1. Порахуй предмети, замалюй стільки квадратів, скільки відповідних інструментів є на малюнку. Доповни подану кількість до 10. Склади по 2-3 вирази на додавання і на віднімання.

2. Розв’яжи задачу від лікаря Айболитя і виконай перевірку.

3. Визнач, о котрій годині починає роботу кожен працівник.

VII. Рольова гра на відгадування професій, які гарантують нам безпеку

· Обговоріть з дітьми важливість усіх професій, але зазначте, що існує певна категорія професій, представники яких щоденно ризикують, виконуючи свій професійний обов’язок - дбати про нашу безпеку. (Джерело: https://imil.com.ua/2014- 1/security)

· Запитайте дітей, що це за професії? (військовий, поліцейський, пожежник, рятувальник тощо).

· Запропонуйте кільком дітям стати акторами й переконливо прочитати текст про професію, яка стоїть на варті нашої безпеки, усі інші мають відгадати, представники якої професії стоять перед ними.

Вітаю!

Я дбаю про вашу безпеку, діти.

Як тільки надходить команда, чергові за 20 секунд одягають спеціальний одяг. Наша форма унікальна, адже має захищати і від полум’я, і від води. Приїхавши, ми розгортаємо спеціальні «рукави», приєднуючи їх до води, і спрямовуємо струмінь на вогонь. Іноді пожежу можна загасити за лічені хвилини. А от коли полум’я велике, боротьба триває кілька діб.

Після ліквідації вогню керівник варти доповідає по рації в пожежну частину результати операції, і ми повертаємось назад. Хоча наша робота на цьому не закінчується: маємо ще встановити причини займання та знайти винних, якщо такі є.

За яким номером, діти, телефонуватимете у разі пожежі? Так, 101. Важливо, що ви можете зателефонувати на цей номер з мобільного, навіть не маючи грошей на рахунку. Сигнал надходить до диспетчерської служби, де оператор визначає, яка пожежна частина найближча до місця пожежі, а також з’ясовує рівень небезпеки. Якщо горить контейнер для сміття, то досить буде й однієї машини - автоцистерни. Якщо зайнявся будинок, то як мінімум, виїжджають дві машини з різних напрямків (на випадок, якщо одна затримається десь у дорозі).

· Діти відгадують професію за виконаною роллю.

· Зверніть увагу учнів, що українською ця професія звучить «пожежник», а не «пожежний», як часто чуємо по телебаченню.

Доброго дня, діти!

Я впевнена, що ви добре знайомі з моїми колегами, які працюють в дитячій поліклініці. До мене звертаються у тих випадках, коли медична допомога потрібна терміново. Наприклад, коли людина потерпіла під час аварії або іншого лиха, якщо вона знепритомніла або відчуває гострий біль у серці. У такому разі хворий або ті, хто поруч із ним, набирають «103». Важливо, що ви можете зателефонувати на цей номер з мобільного, навіть не маючи грошей на рахунку. На телефонні дзвінки відповідаю не я, а диспетчер - вона збирає інформацію для виклику машини. Як ви гадаєте, що має дізнатися диспетчер?

Отриману інформацію передають мені та водію, і ми негайно вирушаємо на допомогу.______________________________________________

· Діти відгадують професію за виконаною роллю (лікар швидкої допомоги).

Добридень!

Я радо розповім про свою роботу! Всі люди мають жити за певними правилами.

От ми і стежимо, щоб ніхто їх не порушував. Тому нас ще називають правоохоронцями. На жаль, не всі люди законослухняні. Є й такі, хто завдає шкоди іншим: влаштовує бійки, краде, обманює, кривдить та ображає близьких, родичів, сусідів або незнайомих людей. Наша робота - захищати громадян від них, проте маємо й інші обов’язки. Стежити, щоб люди не порушували правила поведінки і дорожнього руху. Охороняти від злодіїв власність громадян. Розповідати людям, як можна захистити себе і своє майно від злочинців. Розшукувати та затримувати злочинців і доставляти їх до поліції. Шукати зниклих людей - дітей і дорослих. Якщо ви відчуваєте небезпеку з боку інших людей, якщо вас скривдили або збираються це зробити, якщо незнайомець запрошує вас сісти до нього в машину чи піти за ним до парку, набирайте наш номер «102». Вам відповість диспетчер, а ми за кілька хвилин будемо коло вас. Важливо, що ви можете зателефонувати на цей номер з мобільного, навіть не маючи грошей на рахунку. Хто ми?______________________________________________________

· Діти відгадують професію за виконаною роллю (патрульний поліцейський).

Добридень, діточки!

Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що щодня і щовечора, незалежно від того, чи падає дощ, чи мете сніг, на варті вашого спокою стою я і мої побратими. Кордони нашої країни дуже великі, тому нам важливо, щоб їх охороняли відважні люди, які люблять Україну, сильні і винахідливі. Я вмію добре маскуватися, влучно стріляти, а ще за чергування проходжу понад десять кілометрів уздовж кордону. У мене є вірний друг - вівчарка Макс, який теж пильнує ваш спокій. Відгадайте, діти, хто я?

· Діти відгадують професію за виконаною роллю (прикордонник).

· Запропонуйте дітям зімпровізувати й зіграти роль представника іншої професії, про яку тут не йшлося, а клас нехай відгадає, хто перед ним.

VIII. Бесіда з патрульним поліцейським/ лікарем/ військовим/ пожежником про особливості їхньої професії

· Запросіть на зустріч представників «ризикованих» професій. Попросіть їх розповісти про найцікавіші моменти їхнього професійного життя, пограти з дітьми цікаві ігри і навчити чогось важливого, що знадобиться дітям у житті.

· Запропонуйте дітям придумати цікаві запитання для гостей.

· Наприкінці зустрічі зробіть спільне фото на згадку.

IX. Рефлексія. «Щоденник вражень» про професії, які зацікавили

· Запитайте дітей про враження від спільної роботи, запропонуйте записати їх у вигляді «Щоденника вражень». Діти можуть писати будь-яким способом (олівцями, фломастерами, кольоровими ручками та ін.), малювати, створювати піктограми до теми. Час на таку письмову рефлексію - 10 хв. (Бажано такий вид діяльності пропонувати щоденно, його мета - вправлятися у висловленні власної думки).